top of page

část článku 6/6

DISCLAIMER

 

Téma článku je popisované pohledem kariérového poradce/kouče, a to na základě jeho práce s lidmi v různých fázích pracovních změn, výpovědí, profesních tranzic.

 

Dívám se očima zhruba těch asi 8k klientů, co mi prošli rukama za posledních cca deset let… Trochu jinou optiku budete mít asi na toto téma za interní HR, za personálky atp., ale věřím, že někde uprostřed cesty je třeba možné se potkat a lidem v náročné situaci v době výpovědí pomáhat efektivně.

Poslední kapitola je věnována případným dalším tipům, které mi zašlete. Ráda je zakomponuji a budu vás citovat.

 

Petra, CareerDesigner.cz 

Career Designer Outplacement (1).png
MINIMALISTICKÉ POJ
outplacement minimalisticky šablony zdarma (Career Designer)

Nicméně zpět do vaší denní praxe. Je jasné, že když už se vaše firma rozhodně k propouštění přidat něco navíc v podobě outplacement podpory, nebude velmi pravděpodobně investovat nějak extra ve velkém (samozřejmě tu nemluvím o konkrétních číslech, ale spíše o poměru k velikosti firmy, k počtu propouštěným, k výše pravděpodobných odstupných atp.). Ta návratnost v podpoře značky a stávajícího týmu se totiž samozřejmě dost špatně měří. Takže i když má třeba outplacement program ve vaší firmě pár zastánců, jak dojde na čísla, která prokáží návratnost investice, ne vždy bude snadné najít argumenty. Už v úvodu jsem zmiňovala doporučení na Veroniku Morávkovou, která ve své diplomce uvádí čísla z případovek v zahraničí, ale i v ČR (soubor ke stažení ZDE). 

Nejčastější návrh “nějakého levnějšího outplacementu” tedy v minulosti většinou byl něco ve smyslu: ok, udělejme něco pro ty lidi, ale udělejme to interně (hlavně rychle a ať nemusíme platit někoho z dodavatelů). Ve výše zmíněné studentské práci jsou i některé ty případy takového řešení u firem v ČR zmiňované: většinou v takové verzi figurují interním HR dané dohromady materiály na intranetu a vyčleněný pracovník (HR či psycholog).      

 

To je samozřejme také legitimní řešení, ale v době rozvoje blended learningu, microlearningu a kombinace služeb (individuální, skupinové, on-line, on-site, synchronní, asychronní, plus využití sociálních sítí - konkrétně síly peer-to-peer podpory v online skupině) si troufám tvrdit, že externě lze službu namixovat minimálně na stejné náklady (i to interní zajištění něco stojí, že) a o kousek lépe efektivněji, a to proto: 

 • že online materiály profesionálů z oblasti kariérka budou vždy aktualizované

 • online materiály od lidí, co v kariérku pracují, budou pokrývat více do detailů větší spektrum životních/profesních situací

 • profesionálové dokáží namixovat podporu, která je k dispozici zdarma (ať od státu či od neziskových organizací) s tím, že ji pak mohou doplnit lépe zacílenou individualizovanou podporou   

 • v případě zapojení alespoň menší individualizované složky (alespoň online) dokáží řešit specifické složitější profesní změny (změny z oboru do oboru, práce v zahraničí, mixy podnikání a úvazků atp.)

Kariérová_podpora_při_hledání_
CD free

Naše vlastní Career Designer nástroje, metodiky

 

 1. Kariérová mapa - rozcestník dostupných kariérových služeb v ČR www.KarierovaMapa.cz

 2. Průvodci kariérou - infografika popisující práci kariérových poradců v ČR www.PruvodciKarierou.cz

 3. Nejlepší CV - online miniskripta, jak se dívat na koncept tvorby / updatování CV jako celku www.nejlepsiCV.cz 

 4. Já s.r.o. - online miniskripta s přehledem různých nástrojů pro osobní online marketing
  www.JAsro.cz 

 5. Recruitment Hacking aneb chceš dnes práci v … - sada 24 rozhovorů s různými lidmi, co nabírají do firem, neziskovek, veřejné správy, přes personálky - interaktivní textová verze s cvičeními & audio verze https://soundcloud.com/career-designer

 6. Kariérová knihovnička - tipy na knihy v oblasti rozvoje kariéry (v průběžném procesu rozšiřování)
  https://www.careerdesigner.cz/knihovnicka-karierko 

 7. Kariérový edutainment - kariérové tipy formou mini videí a kvízů (v průběžném procesu rozšiřování)

  1. kariérové kvízy

   1. CZ https://www.instagram.com/careerdesigner_tipy/
    EN https://www.instagram.com/careerdesigner_tips/

  2. kariérové mini video tipy

   1. CZ https://www.tiktok.com/@careerdesigner_tipy
    EN https://www.tiktok.com/@careerdesigner_tips

další free

KARIÉROVÁ PORDPORA ZDARMA

 

 • zdarma jsou veškeré služby poskytované úřady práce (viz. předchozí kapitola)

 • zdarma jsou také služby kariérových poradců na všech základních, středních, vysokých školách - jasně, pokud jste manažer a hledáte práci, tak vám asi moc nepomohou, ale ve chvíli, kdy si třeba chcete v dospělosti dodělat školu, ze které jste kdysi v půlce prchli, pak se určitě doporučuji obracet právě na ně (základní článek k této tématice najdete třeba zde https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-29 či doporučuji jako příklad dobré praxe článek ze školy, kde já sama přezkušuji kvalifikační zkoušku v oboru poradenství: https://www.zelenypruh.cz/aktuality/roste-zajem-dospelych-o-profesni-vzdelavani-a-rekvalifikacni-kurzy), školní poradci jsou vás také většinou nasměrovat, zda dává více smysl si dodělat obor dálkově nebo složit zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací (https://www.narodnikvalifikace.cz/) - opět bude se spíše týkat úrovně kolem vyučení (ať s výučním listem či s maturitou), ale je mnoho lidí, kteří třeba i ve středním věku opouští s i VŠ titulem kancelářské práce a směřují do různých řemesel (často v kontextu zakládání si vlastní živnosti)

 • služby kariérového poradenství zdarma (či nějak dodotované) nabízejí také v různých regionech různé příspěvkovky krajů/měst či neziskové organizace - nicméně, aby službu mohly tyto organizace poskytovat lidem nekomerčně, pak jim musí běžet buď nějaký projekt hrazený z EU, od ministerstva, z kraje atp., a nebo je musí podporovat přímo zřizovatel (u příspěvkovek) či nějaká firma svým soukromým grantem na toto… a to se samozřejmě může rok od roku měnit  

kde jsou kariéroví poradci v ČR (infografika Career Designer)

PSYCHOLOGICKÁ / TERAPEUTICKÁ PODPORA ZDARMA 


https://www.mvcr.cz/clanek/telefonni-psychologicke-linky-pro-seniory-deti-a-dospele.aspx přehled krizových psychologických telefonních linek poskytující základní pomoc zdarma na různá téma může být prvním kontaktem či rozcestníkem

PRÁVNÍ PODPORA ZDARMA

 

https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/centrum call centrum ČSSZ poskytuje kvalitní telefonické poradenství ohledně veškerých plateb pojištění, nemocenského, důchodového, mateřské, vč. specifických situací jako je práce v zahraničí atp. 

PORADENSTVÍ KOLEM FINANCÍ ZDARMA

HR PODPORA ZDARMA

 

 • pro vůbec základní rozlišení rozdílu mezi prací personální agentury vs. agentury práce je určitě dobré dodat lidem pár informací, které toto téma řeší - např. zde článek na toto téma na jobs.cz nebo zde článek na prace.cz > je důležité si při využití těchto institucí uvědomit, kdo vlastně bude mým budoucím zaměstnavatelem (zda agentura nebo konkrétně ta firma, ve které budu pracovat) 

 • https://www.uradprace.cz/web/cz/agentury-prace zde, na webu Úřadu práce, najdete přehled agentur práce, které mají oprávnění pro výkon činnosti v ČR > pokud tedy nenabízíte v rámci outplacementu propouštěným spolupráci s konkrétní agenturou, bude fajn lidi alespoň nasměrovat na tento přehled

 • pracovní portál StartupJobs přišel během Covid karantény s iniciativou https://www.bezprace.cz/tipy-odborniku, kde najdete různé pohledy a zdarma tipy různých HR k hledání práce, nutno říci, že samozřejmě kolem portálu se točí určité specifické firmy, zaměřené spíše na lidi s vyšším a častěji s technickým backgroundem (samozřejmě čest výjimkám, ale mluvím o převažujícím tipu inzerce, kde asi zde větší tradiční výrobní firmy nebudou hledat lidi do skladu)

 • během Q2 2020 také mnoho neziskovek rozšířilo či zintenzivnilo propojování účastnic svých kurzů s partnerskými firmami - např. https://holkyzmarketingu.cz/https://marter.cz/, https://www.czechitas.cz/cs/ - zároveň většinou nabízí k těmto propojením také vzdělávací a konzultační služby za nekomerční ceny

HR templates zdarma 9.png
HR free

Kam dál pro informace a odborné tipy? Pro partnerskou organizaci HR vzory garantujeme v sekci “Odchod zaměstnance” za Career Designer právě outplacementovou část, kterou pro vás postupně rozšiřujeme a budeme rozšiřovat. Náš tým odborníků si můžete prohlédnout tady: https://www.careerdesigner.cz/o-nas (co fotka, to proklik na LinkedIn). 

 

Nicméně, jak už víme, “outplacement” je jen část oblasti propouštění, takže témata, která jsou věnovaná šablonám k HR procesům a pracovněprávní oblasti je samozřejmě zpracovaná právníky. Vše na jednom místě najdete zde: https://hrvzory.cz/odchod-zamestnance/


A btw doporučuji web HR vzory projít důkladně - na webu totiž najdete 200+ HR šablon na další témata, jako jsou: nábor, onboarding, AC a DC, ochrana osobních údajů ve firmách, personální audity, dotazníky pro personalisty, rozvoj vzdělávání a školení zaměstnanců, dovolené, plné moci, HACCP, hodnocení, odměňování, motivace… ad. Vše připravováno zkušenými HR, personalisty, právníky.

A DÁL?

 

Pokud vás článek zaujal, inspiroval, budu ráda. A ještě raději budu, pokud byste chtěli ze své pozice profesionála v této oblasti doplnit nějaký váš postřeh, příklad dobré praxe, odkaz na studii, případovek atp. Ráda budu doplňovat na konec tohoto přehledu. 

 

Shrnutí vašich zajímavých odkazů, info zdrojů, studií a publikací k tématu outplacement, propouštění a nezaměstnanost: 

 • Carmen Váňová (kariérová poradkyně s praxí na HR ředitelské pozici v ABB) doporučuje pohled kariérových poradců na různé životní situace s vazbou na kariérní změny:  https://katalog.job-hub.cz/zivotni-situace

 • Petra Matysová (původně vědkyně v oblasti geologie, nyní specialistka na finanční plánování zaměřené na prevenci) dodala upřesnění do sekce finančního poradenstvíi

 • x

 • x

 • x

 

Za Career Designer

PhDr. Petra Drahoňovská

strana

6/6

zpět na úvod

Career Designer garantuje sekci outplacementu pro

Sni%CC%81mek%20obrazovky%202020-05-08%20

při práci s vašimi zaměstnanci bude třeba jejich výslovného individuálního souhlasu ke zpracování jejich osobních údajů,

příklad  žádosti o svolení zde

bottom of page