top of page

část článku 1/6

DISCLAIMER

 

Téma článku je popisované pohledem kariérového poradce/kouče, a to na základě jeho práce s lidmi v různých fázích pracovních změn, výpovědí, profesních tranzic.

 

Dívám se očima zhruba těch asi 8k klientů, co mi prošli rukama za posledních cca deset let… Trochu jinou optiku budete mít asi na toto téma za interní HR, za personálky atp., ale věřím, že někde uprostřed cesty je třeba možné se potkat a lidem v náročné situaci v době výpovědí pomáhat efektivně.

Poslední kapitola je věnována případným dalším tipům, které mi zašlete. Ráda je zakomponuji a budu vás citovat.

 

Petra, CareerDesigner.cz 

Career Designer Outplacement (1).png
CO JE A CO NENÍ A PROČ
co je a co neni outplacement (Career Designer).png

Čas od času, většinou s přicházející krizí (nebo z důvodu nějakého většího technologického skoku či přesunem části firmy do jiné země), se začnou, logicky, objevovat články k tématům většího propouštění. Majitelé firem, HR, šéfové oddělení jsou často nově postaveni do situace, kterou doposud nemuseli řešit. A často nejde jen o to dát výpověď jednomu, dvěma lidem, ale třeba desítkám, až stovkám zaměstnanců, se kterými doposud bezproblémově spolupracovali. V čím dál více článcích k tomuto tématu také najdete, dnes už tak trochu buzzword, slovo “outplacement”.

Je asi jasné, že nikdo z nás nechce být na straně toho, kdo je na kobereček zavolán. Ale ani většina manažerů (pomineme psychopatické typy), kteří dostali propouštěcí strategie a pohovory na starost, tak se v tom, nevyžívá, spíše většinou naopak. Pro ty z vás, kteří se budete muset s tématem dávání výpovědi popasovat, a chtěli byste vědět, jak můžete o kousíček propouštěnému v jeho situaci pomoci, jsem za Career Designer připravila komplexní outplacement článek, ve kterém popisuji...

… s čím se často outplacement zaměňuje

… jak poskládat kvalitní outplacement tým 

… jak optimálně nakombinovat formou online a onsite

… co z toho ne/lze realizovat interně

… jak vypadá příprava, proces a vyhodnocení

… jaké kariérové služby jsou k dispozici zdarma

Jde zejména o pohled na kvalitu dodání služby outplacementu tj. v textu NEnajdete právní tipy k výpovědím, ani zde NEnajdete tipy k následné restrukturalizaci vaší firmy. Na to jsou experti jiní:)

Najdete v něm naopak vše, co potřebujete k zajištění kvalitního outplacementu,

a to v různých stupních finanční náročnosti. Článek pro vás budu zároveň v průběhu času neustále aktualizovat tj. vaše tipy, zkušenosti, podněty jsou vítány a můžete je posílat na info@petradrahonovska.cz > ráda vás budu s vaší dobrou praxí citovat.

Proč to řešit?

Na téma snižování stavu zaměstnanců ve větším rozsahu se většinou díváme z několika úhlů pohledu, řekněme

se pohled zbytkem nepropuštěných lidí stávající a nové zakázky 

 • pracovně právní pohled HR / právníků > jak vše v souladu s platnou legislativou nastavit tj. zvážit, kde se vyplatí a lze jít na dohodu, kde se bude vyplácet odstupné atp.

 • obchodně marketingový pohled PR / marketérů / CSR > jak propouštění (zvláště větší) bude vnímáno navenek (klienty stávajícími i potencionálními), jak o naší značce budou klienti nyní mluvit, jak bude značka firmy prezentována třeba ze strany propouštěných lidí

 

Když se ve firmě nadhodí poprvé koncept “outplacementu”, často začnou padat různé argumenty proti a pochybnosti, které mohou být z určitého úhlu pohledu samozřejmě i relevantní a pochopitelné.

pochyby firem outplacement 11.png

Motivaci poskytnout propouštěným lidem kvalitní služby outplacementu můžeme samozřejmě optimisticky popisovat jako etické a společensky odpovědné chování firem, které uvažují v dlouhodobém horizontu. Ale upřímně, pokud už váš zaměstnavatel investuje čas a energii do služby pro lidi, se kterými se loučí, většinou v základě najdeme pragmatickou část rozhodnutí, postavenou většinou na úvahách > pokud propouštění připravím právně správně a navíc se bývalé zaměstnance pokusím maximálně, v rámci vlastních možností, podpořit, pak:

 

 • snižujeme pravděpodobnost složitějších konfliktů / žalob a jiných právních sporů kolem výpovědí = náklady navíc

 • snižujeme riziko pošramocení firemní pověsti, značky (jak směrem k zákazníkům, tak směrem k případným novým zaměstnancům při dalším náboru) - zejména přes sociální sítě, kdy se špatná pověst může šířit opravdu rychle, může toto významně ovlivnit zisky (zvláště v oblasti B2C) 

 • zvyšujeme šanci, zejména u plošného propouštění ve velké firmě, dohodnout se při zakomponování outplacementu lépe s odbory

 • zvyšujeme pravděpodobnost, že zbytek týmu, který nám ve firmě zůstal, bude mít další pracovní motivaci nejen negativní (“buď rád, že nevyhodili tebe”), ale také pozitivní tj. mít chuť firmu či její produkty/služby dále posouvat, inovovat (protože konec konců na těchto lidech bude totiž záležet, zda firma krizi ustojí a posune se dál) 

Co je a není

SPÍŠE NE

 • nejde pouze o trendy synonymum ke slovu “propouštění” a podepsání výpovědi

 • nejde pouze o správné formální / právní zajištění procesu propouštění (je to ale určitě první krok)

 • outplacementovou podporou převážně není předání letáčku s deseti radami “jak na CV”

 • optimální nastavení outplacementu není jen o předání informací, které lze najít tak i tak na netu

 • kariérové jádro outplacementu spíše není služba zajišťovaná primárně interními zdroji

 • efektivní outplacement není “nahnání všech propuštěných do zasedačky na workshop k hledání práce”

 • služba outplacementu nerovná se služba recruitmentová (klient recruitera > firma, co nabírá)

 • nejde primárně o hledání pracovních míst pro propuštěné, ale může to být ideálně poslední článek skládačky outplacement služeb

SPÍŠE ANO

 • jde o systematickou střednědobou odbornou podporu pro právě propouštěné zaměstnance 

 • základem této podpory jsou kariérové služby poskytované primárně profesí “kariérový poradce/kouč” obsahující složku poradenskou (informační) a koučovací (aktivizační)

 • kariérový poradce / kouč je vždy na straně propouštěného (ne na straně propouštějící firmy abc, ani ne na straně nově nabírané firmy xyz)

 • služba může začínat i psychologickou stabilizací (a může běžet i během celého programu)

 • na tyto primární kariérové služby pak může ideálně navazovat poradenství: finanční a právní, a případně na konci recruiterské služby 

 • moderní outplacement má převahu služeb propuštěným postavenou na individuálním přístupu (on-site i on-line) resp. na možnosti poskládat si podporu podle své aktuální potřeby (seniority, věku, oboru, …) inspirované blended learningem

co je a co neni outplacement (Career Designer).png

Záměrně se v popisu nepouštím do definice… a i některá “don’ts” jsou samozřejmě k diskusi. Jako jakékoliv téma kolem práce s lidmi prostě nejde jednoznačně smrsknout do jedniček a nul. Nejde o to, že by to takto nesmělo být či to není “správně akademicky” definováno, ale vycházím spíše z naší kariérní praxe tisíců lidí, co nám prošli v Career Designer za posledních cca 10 let rukama při hledání práce, a zaměřujeme se na praktické tipy. Protože, když už se firma rozhodne, chvályhodně, nějakou částku do outplacementu investovat, je myslím fajn, pro ni i pro propouštěné, vědět, co funguje více a co méně efektivně. Zastáváme až trochu kontroverzní názor, že než “špatný outplacement”, tak snad raději žádný... a jen korektně předaná výpověď může být někdy i lepší než špatně podaná pomocná ruka.


PS - pokud byste si chtěli počíst trochu z historie, širšího kontextu, teorie a případovek kolem outplacement tématu, tak doporučuji tuto diplomku Veroniky Morávkové - je sice už z r. 2006 a ano, jde o studentskou práci, ale jde o fakt pěkně komplexně poskládané základní informace

strana

1/6

chci číst dál

Career Designer garantuje sekci outplacementu pro

Sni%CC%81mek%20obrazovky%202020-05-08%20

při práci s vašimi zaměstnanci bude třeba jejich výslovného individuálního souhlasu ke zpracování jejich osobních údajů,

příklad  žádosti o svolení zde

bottom of page