top of page

část článku 5/6

DISCLAIMER

 

Téma článku je popisované pohledem kariérového poradce/kouče, a to na základě jeho práce s lidmi v různých fázích pracovních změn, výpovědí, profesních tranzic.

 

Dívám se očima zhruba těch asi 8k klientů, co mi prošli rukama za posledních cca deset let… Trochu jinou optiku budete mít asi na toto téma za interní HR, za personálky atp., ale věřím, že někde uprostřed cesty je třeba možné se potkat a lidem v náročné situaci v době výpovědí pomáhat efektivně.

Poslední kapitola je věnována případným dalším tipům, které mi zašlete. Ráda je zakomponuji a budu vás citovat.

 

Petra, CareerDesigner.cz 

Career Designer Outplacement (1).png
co je úp, ips, outpl statni
úřad práce ips a outplacement (Career Designer)

V praxi se většinou firemní svět drží, pokud nemusí, od úřadů spíše dál :). Nicméně v oblasti podpory pro nezaměstnané je užitečné znát alespoň základní informace, zejména o fungování úřadů práce (ÚP), které případně můžeme lidem, co propouštíme předat.

 

Co bych určitě ráda zdůraznila na začátku: pokud hledám nějaké informace o úřadu > hledám na stránkách úřadu. Ano, někdy to “bolí” a stránky jsou často krásným příkladem UX-unfriendly. Ale články na jiných webech o tom, co úřady chtějí např. při registraci na ÚP, jsou často staršího data a nebyly většinou napsány za účelem průběžné aktualizace.

Jaké info tedy považuji za důležité v oblasti ÚP znát: 

 

 1. https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2 - první návštěva ÚP je nutná na pobočce v místě trvalého bydliště (říká §24 zákona 435/2004, o zaměstnanosti), teprve pak je možné se na této schůzce domluvit na přehlášení se do města, kde reálně žijete a kde si pravděpodobně budete práci hledat

 2. https://www.uradprace.cz/nestujte-ve-fronte - ÚP se postupně snaží (i díky impulsu COVIDu) umožnit kontakt s občany i jinak než osobně, tak mrkněte, co v tuto chvíli umožňuje    

 3. https://www.uradprace.cz/web/cz/co-delat-pri-ztrate-zamestnani - nejprve doporučuji určitě pročíst tuto stránku - zde se podívat vůbec na první kroky ohledně rozhodnutí se ne/registrovat na ÚP, co to obnáší, co si s sebou vzít, jak bude podpora v nezaměstnanosti vypadat, atp. 

 4. https://www.uradprace.cz/web/cz/call-centrum-up-cr - pokud je nějaká z těchto informací na úvodní stránce nejasná, pak je možné si nejasnosti doladit ještě s pracovníky call centra ÚP, relativně nově funguje tato jejich  poradenská linka … jen pro komplexnost uvádím i odkaz na call centrum ČSSZ, kde také většinou při změně naší situace na trhu práce řešíme často přenastavení plateb atp.: https://www.cssz.cz/web/cz/call-centra-cssz 

 5. https://www.uradprace.cz/prava-a-povinnosti-uchazece-a-zajemce - zákon o zaměstnanosti (§ 23 - 435/200) odlišuje, jako určitý předstupeň uchazeče o zaměstnání, zájemce o zaměstnání: ten nemá sice taková práva jako uchazeč (nepobírá podporu, pojištění), ale také nemá na druhou stranu takové povinnosti… většinou jde o lidi, kteří, dle zákona, jsou “ohroženi ztrátou zaměstnání” (př. ví se, že podnik bude propouštět, či běží výpovědní lhůty apt.) > pokud by člověk v takové pozici chtěl třeba i jen rekvalku, tak musí být jako “zájemce” registrován (ideálně např. s historií 2 - 3 měsíce)

 6. https://www.uradprace.cz/ips - Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) je součást ÚP, ale nejde o ty samé lidi, kteří vám vyplácejí dávky - IPS je zaměřená hlavně na oblast kariérového vzdělávání a kariérového poradenství - lokální IPSky hodně spolupracují se školami (dělají besedy atp.), ale spadá pod ně také individuální i skupinové poradenství pro dospěláky, málokdo ví, že můžete zaťukat na dveře místní IPSky a poradit se s nimi, i když nejste evidovaní na ÚP - např. o možnostech a vývoji lokálního trhu práce právě ve vašem regionu atp. 

 7. https://www.uradprace.cz/job-club - pod IPSky patří i, už od devadesátek, realizované tzv. Job Cluby, což je vlastně forma skupinového kariérového poradenství, které je opět plně placené státem - je ale samozřejmě jasné, že se zde může sejít opravdu rozmanitá skupina lidí hledající práci, takže nelze očekávat super individuální přístup, ale ta nízkoprahovost (co se týká nákladů a zastoupení v regionech celé ČR) je super

 8. https://www.uradprace.cz/rekvalifikace-1 - když se řekne ÚP, často nám automaticky naskočí i asociace “rekvalifikací”, neboli rekvalek… pokud někdo z vašich propouštěných zvažuje využít období hledání práce také ke vzdělávání, na které chce mít “štempl” tohoto typu, pak doporučuji těmto lidem pročíst, jaké rekvalky v ČR máme (ano, jsou různé typy: profesní / doplňkové / zvolená / rekvalifikace zaměstnanců / placené ze svého / zabezpečované úřadem práce / ... - více zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/rekvalifikace-up a přehled aktuálních kurzů zde: https://www.uradprace.cz/rekvalifikace-13

 9. https://www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out- - státní projekt Outplacementu ÚP je novinkou roku 2020, pilot běžel už ve vybraných regionech v předchozích měsících, nicméně, protože v té době byla ekonomika na vrcholu, moc se o projektu v médiích nemluvilo… pokud byste chtěli vy, za vaší firmu, co propouští, zjistit více možností, jak vaše lidi ve výpovědi do tohoto programu zapojit, spojte se s pobočkou ÚP ve vašem regionu (čímž se pěkně dostáváme opět k prvnímu bodu a pomyslné kolečko na ÚP tak končíme)

active placement
active placement 7.png

Znáte to, v naší branži kolem rozvoje lidí se často prodává to samé zboží, ale čas od času je ho prostě nutné zabalit do nového obalu. Proč tedy, když si tak sotva zvykáme na to, co to tedy ten “outplacement” je, někdo zase přichází z dalším pojmem - tentokrát tedy s “active placementem”. Kam tedy směřují trendy v této oblasti?

 

S tímto pojmem přichází firma s letitou praxí primárně zaměřená na kariérní tranzice, kariérové poradenství, outplacement, ad. LHH (Lee Hecht Harrison, založená už v r. 1974, nyní patřící do skupiny The Adecco Group). Tvrdí, že současná “gig economy” (= současný trh práce charakterizovaný většími výkyvy a rychlými změnami, kratšími formami úvazků z hlediska času i míry zapojení, rostoucí význam spolupráce na krátkodobých či střednědobých projektech a prolínání pozice zaměstnanců a freelancerů) nahrává tomu, abychom přehodnotili i pohled na služby outplacementu. Hlavní pointy jsou shrnuté v jejich textu zde a níže v bodech můj výtah:

 

 • outplacement není vhodné pojímat už pouze jen jako most pro lidi ve výpovědi, aby se zkrátila jejich doba hledání práce > je důležité pracovat s kariérním koučinkem zaměstnanců i v době, kdy se nepropouští a mapovat tak profesní směřování a talenty jednotlivců > pracovat s poolem talentů uvnitř firmy a zohledňovat směřování individuálních kariérních cest stávajících zaměstnanců > to může podpořit jednak efektivnější rozhodování o výběru lidí, které propouštíme, ale také následně o lepším umísťování lidí na nové pozice, kde na maximum budou moci svůj potenciál využívat (díky dlouhodobější práci, kdy známe potřeby lidí, jim pak lze efektivněji pomoci v hledání nové příležitosti) 

 • výkon outplacement firem nelze (zvláště ve výběrkách, kdy firmy hledají dodavatele) hodnotit pouze rychlostí a počtem umístěných, ale kvalitou práce s klienty 

 • active placement je braný jako součást kvalitní průběžné personální péče o zaměstnance

 • outplacement firmy by měli ideálně spolupracovat a vzájemně provazovat služby právě s personálními / recruiting agenturami a se zaměstnavateli spolupracovat dlouhodobě 


Toť k nějaké ideální celkové vizi - já bych to nazvala prostě a jednoduše “celoživotní firemní kariérko” (formálněji: celoživotní kariérový koučink a poradenství s ohledem na kariérní rozvojové potřeby zaměstnanců). A rozhodně souhlasím také s tím, že spolupráce na ose:

firma - personálka - kariéroví poradci je doposud nevytěžená.

strana

5/6

chci číst dál

Career Designer garantuje sekci outplacementu pro

Sni%CC%81mek%20obrazovky%202020-05-08%20

při práci s vašimi zaměstnanci bude třeba jejich výslovného individuálního souhlasu ke zpracování jejich osobních údajů,

příklad  žádosti o svolení zde

bottom of page