firemní outplacement & koučink klíčových zaměstnanců

firemní outplacement 

 

CO JE A CO NENÍ OUTPLACEMENT?

 • jde o kariérové (poradenské a koučovací) služby pro právě propuštěné zaměstnance (zpravidla ve spolupráci HR a s návazností na CSR)

 • firmy většinou tuto službu poskytují pro lidi, kteří dostali výpověď kvůli reorganizaci, stěhování firmy, zrušení pozice, ...  

 • outplacement může být realizován jak on-site, tak on-line, a to synchronně (poradce na callu) či asynchronně (video trénink)

 • jako všude v oblasti rozvoje lidí se i v outplacementu ukazuje, že nejvyšší efektivnosti lze dosáhnout mixem on-line, on-site a úkoly

 • lidem z vyšších pozic, z pozic specialistů propouštějící firma zpravidla poskytuje individuální oporu, ostatním pak skupinovou, či mix

 • kariérový kouč/poradce pomáhá těmto propuštěným lidem rychleji se adaptovat na novou situaci a co nejefektivněji hledat novou práci

 • cílem odborné služby je snížit jednu z nejvíce stresových situací v životě, kterou ztráta zaměstnání je 

 • firma ani kariérový kouč negarantují propuštěným novou práci, ale poskytují: maximální psychologickou a kariérní odbornou podporu 

 • na outplacement (práci kariérového poradce/kouče) může navazovat doporučení na služby recruiterů

 • POZOR: klient kariérového poradce/kouče je primárně propuštěný zaměstnanec X klient recruitera jsou primárně firmy, pro které nabírá 

 • kariérové služby jsou doporučované realizovat převážně individuálně, s citem je však lze kombinovat i se skupinovou prací

 • z psychologického hlediska je kariérová setkání doporučeno realizovat již mimo prostory firmy 

 • navazovat na kariérové & psychologické služby může také: právní a finanční poradenství

 • externí firma zajišťující outplacement "balíček" zpravidla také nabízí trénink těm manažerům, kteří mají propouštět větší počet osob

 • zpravidla je propuštěným lidem nabídnut rozsah 2 - 8 hod kariérní podpory v období 1 - 6 měsíců od výpovědi

 • příručka "10 tipů, jak napsat CV" není outplacement - nicméně lze setkání s poradcem kombinovat s úkoly a samostudiem propuštěných

 • motivací firmy je udržení si dobrého jména a zároveň udržení dobré atmosféry u stávajících zaměstnanců, i v dané složité situaci 

 • další motivace bývají: snazší dohoda s odbory, vyhnutí se soudům, vyplácení nižšího odstupného (v kombinaci s nabídkou outplacementu)

 • kvalitu nabízené služby (vedle referencí poskytovatele) lze hodnotit vstupním vs. výstupním dostazníkem zachycující emoční posun propuštěného (pocity vzhledem ke značce zaměstanvatele, vlastní pocity spojené s postojem k hledání nové práce, ...) 

NAŠE SPECIALIZACE U OUTPLACEMENTU

 • žádné univerzální rady - práce s klienty vždy dle oboru a pozice

 • aplikace nejmodernějších metod kariérového poradenství/koučování

 • znalost trhu práce a sledování trendů na základě dat

 • vyvážení složky poradenské a koučovací

 • důraz na práci s osobní značkou (práce s profesení reflexí, vizí)

 • práce s přenositelnými kompetencemi a #futureskills

 • využití vlastních metodik a nástrojů př. www.diJAr.cz ad.

 • pracovní listy pro každého klienta online

 • možné zapojení osobních testů ve spolupráci s TalentCenter

 • možná provázání na recruitery

 • možná kombinace individuální - skupinové práce

 • možná kombinace online - onsite modulů

 • realizace v CZ, EN, ES

PRAXE TÝMU

... praxe v profesním rozvoji lidí od 2004, v kariérním rozvoji od 2009

... 7000+ hod praxe individuální kariérové a profesní podpory klientům 

... praxe v rámci mezinárodního outplacementu s www.cpiworld.com

... vícenásobní výherci Národní ceny kariérového poradenství

FORMY FIREMNÍ SPOLUPRÁCE

KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ OUTPLACEMENTU 

od nastavení po realizaci

osobně i online

v CZ / EN / ES 

OUTPLACEMENT

TRAIN THE TRAINER 

školení pro váš HR tým

osobně i online 

v CZ / EN / ES 

TVORBA OUTPLACEMENT MATERIÁLŮ  

vytvoření interních pracovních listů na míru

v CZ / EN / ES 

OUTPLACEMENT

ÚVODNÍ WEBINÁŘE 

praktické tipy pro HR 

online 

v CZ / EN / ES 

outplacement:

forma & cena

1. setkání s firmou je organizační - určí se kdo bude zahrnut do programu, s kolika hod a jak dlouho a jakou formou outplacment program poběží 

následně běží první kolo kariérových setkání s propuštěnými zaměstnanci - zpracovávají se společně jejich cíle, priority a akční plán 

z každého setkání se zpracovává pro firmu stručný report obsahu setkání (jeho obsah je výsledkem dohody kouče a zaměstnance) 

1 setkání je zpravidla 60 - 120 min dle dohody s propuštěným zaměstnancem •

počet firmou placených setkávání určuje firma na začátku programu •

setkání jsou mixem poradenství a koučinku - poměr si určujeme společnou dohodou •

setkání nejčastěji realizujeme mimo vaši firmu a/nebo online •

poslední setkání s firmou má na konci kariérní podpory všech propuštěných zaměstnanců shrnout jejich posun v hledání nové práce  •

 

setkání se řídí etickým kodexem ICF = mezinárodní federace koučů •

se zaměstnanci je nutné před zahájením koučování podepsat výslovný Souhlas zpracování osobních údajů •

 

osobně (programy pro 1 - 10 osob)

3 190 CZK  (3 860 vč. DPH) / 60 min individuální práce s propouštěnými

31 900 CZK  (38 600 vč. DPH) / 1 manday skupinové práce s propouštěnými (max 5 osob / skup.)

online (programy pro 1 - 10 osob)

2 190 CZK  (2 650 vč. DPH) / 60 min individuální práce s propouštěnými

21 900 CZK  (26 500 vč. DPH) / 1 manday skupinové práce s propouštěnými (max 5 osob / skup.)

online e-kurz (asynchronní)

1 490 CZK (1 803 vč. DPH) / přístup do setu online kariérových kurzů pro 1 osobu + k materiálům po dobu 12 měsíců

 

u programů pro 10 a více propouštěných lze jednat o individuálních cenových podmínkách  •

fakturuje se na konci každého měsíce realizovaného programu  •

cena zahrnuje úvodní nastavení programu + follow up s managementem na konci  •

cena dále zahrnuje pracovní listy + reporty z individuální i skupinové práce s propouštěnými  •

cena nezahrnuje pronájem prostor pro konzultace  •

SPOLUPRACUJEME S...

Sni%CC%81mek%20obrazovky%202020-05-08%20

firemní koučink klíčových zaměstnanců

 

firemní koučink:

forma & cena

 • na 1. setkání s HR / jiným zadavatelem ve firmě definujeme cílovou skupinu, formu, délku a čenost koučování 

 • zároveň zaměstnavatel určuje základ raportu (zadání) ze svého pohledu

 • následují 1. koučovací setkání přímo se zaměstnanci a dodefinování raportu (zadání) z jejich strany

 • po prvním kole s koučovanými doporučuji realizovat call/krátkou schůzku a shrnutí aktuální situace

 • následují další standardní koučovací setkávání

 • forma a obsah report z koučinku je vždy na dohodě zaměstnavatele a zaměstnance

 

NAŠE SPECIALIZACE U KLASICKÉHO FIREMNÍHO KOUČOVÁNÍ

 • dlouhodobý růst a profesní rozvoj zaměstnanců uvnitř firmy

 • rozvoj osobní značky a sebeprezentace uvnitř firmy 

 • prevence syndromu vyhoření

 • outplacement (vč. spolupráce na globálním propouštění)

3 190 CZK  (3 860 vč. DPH) / 60 min individuální práce onsite

2 190 CZK  (2 650 vč. DPH) / 60 min individuální práce online 

 • cena zahrnuje: pracovní sešit a pracovní eko designové desky Forewear pro každého koučovaného + zajištění pomůcek

 • cena nezahrnuje: pronájem prostor

 • služba je fakturovaná měsíčně oproti prezenční listině

REFERENCE & BIO

při práci s vašimi zaměstnanci bude třeba jejich výslovného individuálního souhlasu ke zpracování jejich osobních údajů,

příklad  žádosti o svolení zde

 • White SoundCloud Icon
 • White YouTube Icon
 • Facebook Clean
 • Instagram EN tips
 • Instagram CZ tipy
 • Twitter Clean
 • White Tumblr Icon
 • TikTok EN
 • TikTok CZ

Odebírejte tipy, které vám pomohou posílit vaši osobní značku na trhu práce! Newsletter max 4x/rok.

(just in Czech language)

vaše osobní údaje zůstávají  pouze u nás, bezpečně zpracovány podle GDPR

 na základě registrace vyjadřujete SOUHLAS se zasíláním newsletteru - odhlásit se můžete kdykoliv přímo z emailu newsletteru

zasláním zprávy vč. kontaktních údajů jsou tyto vaše informace u nás v Career Designer automaticky uloženy pro možnost další komunikace kariérových témat s vámi, a to dle platné legislativy v ČR a EU a dle našich Pomínek ochrany soukromí; o vyjmutí z našeho adresáře nám můžete kdykoliv napsat na info@petradrahonovska.cz | by sending a message incl. contact information, this information is automatically stored at Career Designer for the possibility of further communication of career topics with you, in accordance with applicable legislation in the Czech Republic and the EU and our Privacy Policy you can write to us at any time at info@petradrahonovska.cz