top of page

firemní outplacement & koučink klíčových zaměstnanců

outplacement_Career_Designer_úvod_1.pn

za Career Designer jsme pro vás připravili komplexní článek o outplacementu pohledem kariérového poradenství

… co si pod pojmem outplacement představit ...

… s čím se často outplacement zaměňuje ...

… jak poskládat kvalitní outplacement tým ... 

… jak optimálně nakombinovat formou online a onsite ...

… co z toho ne/lze realizovat interně ...

… jak vypadá příprava, proces a vyhodnocení ...

… a na závěr ke stažení pdf ebook "Hledáte práci?" aneb 50 odkazů na návazné kariérní služby zdarma ...

článek
co je a co není outplacement (Career Designer)
parametry kvalitního outplacementu I. (Career Designer)
parametry kvalitního outplacementu II. (Career Designer)
outplacement minimalisticky šablony zdarma (Career Designer)
stres v kontextu propouštění (Career Designer)
outplacement & úřady práce & IPS (Career Designer)
outplacement trendy & active placement (Career Designer)
HR šablony outplacement a propouštění zdarma (Career Designer)
Kariérová_podpora_při_hledání_
CZ outplacement

Career Designer firemní outplacement

NAŠE SPECIALIZACE U OUTPLACEMENTU

 • žádné univerzální rady - práce s klienty vždy dle oboru a pozice

 • aplikace nejmodernějších metod kariérového poradenství/koučování

 • znalost trhu práce a sledování trendů na základě dat

 • vyvážení složky poradenské a koučovací

 • důraz na práci s osobní značkou (práce s profesení reflexí, vizí)

 • práce s přenositelnými kompetencemi a #futureskills

 • využití vlastních metodik a nástrojů př. www.diJAr.cz ad.

 • info ebook pro každého klienta online

 • praxe s komunikací s ÚP ohledně rekvalifikací atp.

 • možné zapojení osobních testů ve spolupráci s TalentCenter

 • možná provázání na recruitery

 • možná kombinace individuální - skupinové práce

 • možná kombinace online - onsite modulů

 • realizace v CZ, EN, ES

PRAXE TÝMU

... praxe v profesním rozvoji lidí od 2004, v kariérním rozvoji od 2009

... 9000+ hod praxe individuální kariérové a profesní podpory klientům 

... praxe v rámci mezinárodního outplacementu s www.cpiworld.com

... vícenásobní výherci Národní ceny kariérového poradenství

formy firemní outplacement spolupráce 

KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ OUTPLACEMENTU 

od nastavení po realizaci

osobně i online

v CZ / EN / ES 

OUTPLACEMENT

TRAIN THE TRAINER 

školení pro váš HR tým

osobně i online 

v CZ / EN / ES 

TVORBA OUTPLACEMENT MATERIÁLŮ  

vytvoření interních pracovních listů na míru

v CZ / EN / ES 

forma & cena outplacementu

1. setkání/call s firmou je organizační - určí se kdo bude zahrnut do programu, s kolika hod a jak dlouho a jakou formou program poběží 

v rámci propouštění firma předává klientům informační ebook k orientaci v procesu i obsahu vč. medailonků poradců, ze kterých lze vybírat 

následně běží první kolo kariérových setkání s propuštěnými zaměstnanci - zpracovávají se společně jejich cíle, priority a akční plán 

z každého setkání je možné zpracovat pro firmu stručný report obsahu setkání (jeho obsah je výsledkem dohody kouče a zaměstnance) 

1 setkání je zpravidla 60 - 120 min dle dohody s propuštěným zaměstnancem •

počet firmou (a časový rámec od do) placených setkávání určuje firma na začátku programu •

setkání jsou mixem poradenství a koučinku - poměr si určujeme společnou dohodou •

setkání nejčastěji realizujeme mimo vaši firmu a/nebo online •

poslední setkání s firmou má na konci kariérní podpory všech propuštěných zaměstnanců shrnout jejich posun v hledání nové práce  •

 

setkání se řídí etickým kodexem ICF = mezinárodní federace koučů •

se zaměstnanci je nutné před zahájením koučování podepsat výslovný Souhlas zpracování osobních údajů •

 

info ebook

9900 - 19900 CZK  / cenu ovlivňuje rozsah obsahu dle velikosti zakázky

materiál obsahuje popis služby + procesu + v ceně jsou video medailonky zapojených kariérových poradců

osobně (programy pro 1 - 10 osob)

3499 CZK  / 60 min individuální práce s propouštěnými

32900 CZK  / 1 manday skupinové práce s propouštěnými (max 5 osob / skup.)

online (programy pro 1 - 10 osob)

2399 CZK  / 60 min individuální práce s propouštěnými

22900 CZK  / 1 manday skupinové práce s propouštěnými (max 5 osob / skup.)

online e-kurz (asynchronní)

1649 CZK / přístup do setu online kariérových kurzů pro 1 osobu + k materiálům po dobu 12 měsíců

 

u programů pro 10 a více propouštěných lze jednat o individuálních cenových podmínkách  •

fakturuje se na konci každého měsíce realizovaného programu  •

cena zahrnuje úvodní nastavení programu + follow up s managementem na konci  •

cena dále zahrnuje pracovní listy, tam kde dávájí smysl + reporty z individuální i skupinové práce s propouštěnými  •

cena nezahrnuje pronájem prostor pro konzultace  •

Career Designer outplacement tým spolupracuje s 

Sni%CC%81mek%20obrazovky%202020-05-08%20

firemní koučink klíčových zaměstnanců

CZ koučink firemní

forma & cena firemního koučinku

 • na 1. setkání s HR / jiným zadavatelem ve firmě definujeme cílovou skupinu, formu, délku a čenost koučování 

 • zároveň zaměstnavatel určuje základ raportu (zadání) ze svého pohledu

 • následují 1. koučovací setkání přímo se zaměstnanci a dodefinování raportu (zadání) z jejich strany

 • po prvním kole s koučovanými doporučuji realizovat call/krátkou schůzku a shrnutí aktuální situace

 • následují další standardní koučovací setkávání

 • forma a obsah report z koučinku je vždy na dohodě zaměstnavatele a zaměstnance

 

NAŠE SPECIALIZACE U KLASICKÉHO FIREMNÍHO KOUČOVÁNÍ

 • dlouhodobý růst a profesní rozvoj zaměstnanců uvnitř firmy

 • rozvoj osobní značky a sebeprezentace uvnitř firmy 

 • prevence syndromu vyhoření

 • outplacement (vč. spolupráce na globálním propouštění)

3499 CZK  / 60 min individuální práce onsite

2399 CZK  / 60 min individuální práce online 

 • cena zahrnuje: pracovní sešit a pracovní eko designové desky Forewear pro každého koučovaného + zajištění pomůcek

 • cena nezahrnuje: pronájem prostor

 • služba je fakturovaná měsíčně oproti prezenční listině

REFERENCE & BIO

při práci s vašimi zaměstnanci bude třeba jejich výslovného individuálního souhlasu ke zpracování jejich osobních údajů,

příklad  žádosti o svolení zde

bottom of page