firemní outplacement & koučink klíčových zaměstnanců

CO JE OUTPLACEMENT A PROČ DO NĚJ INVESTOVAT?

 • jde o kariérové (poradenské a koučovací) služby pro právě propuštěné zaměstnance (zpravidla ve spolupráci HR a CSR)

 • firmy většinou tuto službu poskytují pro lidi, kteří dostali výpověď kvůli reorganizaci, stěhování firmy, zrušení pozice, ...  

 • kariérový kouč/poradce pomáhá těmto propuštěným lidem rychleji se adaptovat na novou situaci a co nejefektivněji hledat novou práci

 • firma ani kariérový kouč negarantují propuštěným novou práci, ale poskytují: maximální psychologickou a kariérní odbornou podporu 

 • náklady jsou na straně firmy a kariérová setkání je doporučeno realizovat již mimo prostory firmy 

 • zpravidla je propuštěným lidem nabídnut rozsah 4 - 8 hod kariérní podpory v období 1 - 6 měsíců od výpovědi

 • motivací firmy je udržení si dobrého jména a zároveň (!!!) udržení dobré atmosféry u stávajících zaměstnanců, i v dané složité situaci 

... na zakázkách do 20ti propuštěných zaměstnanců pracuji sama

... na zakázkách 20+ propuštěných zaměstnanců spolupracuji s www.cpiworld.com 

MOJE SPECIALIZACE U KLASICKÉHO FIREMNÍHO KOUČOVÁNÍ

 • dlouhodobý růst a rozvoj uvnitř firmy

 • rozvoj osobní značky a sebeprezentace uvnitř firmy 

 • prevence syndromu vyhoření

 • outplacement

... používám klasické metody i vlastní nástroje a metodiky www.diJAr.cz

outplacement: forma & cena

1. setkání s firmou je organizační - určí se kdo bude zahrnut do programu, s kolika hod a jak dlouho outplacment program poběží 

následně běží první kolo kariérových setkání s propuštěnými zaměstnanci - zpracovávají se společně jejich cíle, priority a akční plán 

z každého setkání se zpracovává pro firmu stručný report obsahu setkání (jeho obsah je výsledkem dohody kouče a zaměstnance) 

1 setkání je zpravidla 60 - 120 min dle dohody s propuštěným zaměstnancem •

počet firmou placených setkávání určuje firma na začátku programu •

setkání jsou mixem poradenství a koučinku - poměr si určujeme společnou dohodou •

setkání nejčastěji realizuji v prostorách pro to určených na Praze 6 - po dohodě s vámi lze realizovat i v jiných prostorách •

poslední setkání s firmou má na konci kariérní podpory všech propuštěných zaměstnanců shrnout jejich posun v hledání nové práce  •

 

setkání se řídí etickým kodexem ICF = mezinárodní federace koučů •

se zaměstnanci je nutné před zahájením koučování podepsat výslovný Souhlas zpracování osobních údajů •

 

3190 CZK  (3 860 vč. DPH) / 60 min práce s propuštěným zaměstnancem

 

fakturuje se na konci programu  •

cena zahrnuje 4 hod konzultace s HR/CSR firmy  •

cena nezahrnuje pronájem prostor pro konzultace  •

firemní koučink: forma & cena

 • na 1. setkání s HR / jiným zadavatelem ve firmě definujeme cílovou skupinu, formu, délku a čenost koučování 

 • zároveň zaměstnavatel určuje základ raportu (zadání) ze svého pohledu

 • následují 1. koučovací setkání přímo se zaměstnanci a dodefinování raportu (zadání) z jejich strany

 • po prvním kole s koučovanými doporučuji realizovat call/krátkou schůzku a shrnutí aktuální situace

 • následují další standardní koučovací setkávání

 • forma a obsah report z koučinku je vždy na dohodě zaměstnavatele a zaměstnance

 

 

2900 CZK (3509 vč. DPH) / 60 min 

 • cena zahrnuje: pracovní sešit a pracovní eko designové desky Forewear pro každého koučovaného + zajištění pomůcek

 • cena nezahrnuje: pronájem prostor

 • služba je fakturovaná měsíčně oproti prezenční listině

REFERENCE & BIO

při práci s vašimi zaměstnanci bude třeba jejich výslovného individuálního souhlasu ke zpracování jejich osobních údajů,

příklad  žádosti o svolení zde

 • White SoundCloud Icon
 • White YouTube Icon
 • White Instagram Icon
 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Tumblr Icon

Odebírejte tipy, které vám pomohou posílit vaši osobní značku na trhu práce! Newsletter max 4x/rok.

(just in Czech language)

vaše osobní údaje zůstávají  pouze u nás, bezpečně zpracovány podle GDPR

 na základě registrace vyjadřujete SOUHLAS se zasíláním newsletteru - odhlásit se můžete kdykoliv přímo z emailu newsletteru

zasláním zprávy vč. kontaktních údajů jsou tyto vaše informace u nás v Career Designer automaticky uloženy pro možnost další komunikace kariérových témat s vámi, a to dle platné legislativy v ČR a EU a dle našich Pomínek ochrany soukromí; o vyjmutí z našeho adresáře nám můžete kdykoliv napsat na info@petradrahonovska.cz | by sending a message incl. contact information, this information is automatically stored at Career Designer for the possibility of further communication of career topics with you, in accordance with applicable legislation in the Czech Republic and the EU and our Privacy Policy you can write to us at any time at info@petradrahonovska.cz