top of page

desatero orientačních oborových tipů
pro začínající kariérové poradce a kouče

Pokud jste v oboru kariérového poradenství nováčkem, či teprve zvažujete začít, a rádi byste se zorientovali ve spleti

informačních zdrojů, publikací, nástrojů, profesních uskupení a akcí, podívejte se na následující tipy, které

jsem sepsala na základě osobní praxe v kariérovém poradenství, ve kterém se pohybuji od roku 2009.

V desateru jsou má osobní doporučení, která reagují na to, s jakými dotazy se nejčastěji setkávám od nových kolegů,

kteří se rozhodnou v této oblasti pracovat na volné noze, či jako zaměstnanci ve sféře neziskové, business či veřejné, a rádi by si udělali kompletní obrázek o našem oboru.

Každopádně věřím, že i zkušenější kolegové zde najdou zajímavé tipy.

 

PhDr. Petra Drahoňovská, CareerDesigner.cz

bublina_logo_fialová.gif

1// kdo a kde jsou kariéroví poradci / kouči

1 kdo a kde jsou poradci

Kdo naši profesi vykonává se zpravidla nazývá kariérový poradce a/nebo kariérový kouč. Já sama ne příliš ráda používám odděleně bez kontextu jak slovo poradenství, tak koučink, protože oba pojmy občas v lidech vyvolávají negativní konotace (často kvůli vlastní špatné zkušenosti z minulosti). A hlavně: pro naši profesi je charakteristické právě to, že sdružuje jak složku informačně poradenskou (informace o náboru, trhu práce, atp.), tak složku koučovací (od diagnostiky, s čím klient přichází, po aktivizační práci s klientem). Proto já osobně už od roku 2012 používám pro označení profese jako celku familiérní pojem "kariérko", který ovšem nikde ukotven oficiálně není. 

o kariérku - práce kariérových poradců a koučů

Co ale oficiálně najdeme, tak je popis naší práce v Národní soustavě povolání (NSP) celkově ZDE. Doporučuji se nám všem čas od času podívat na průběžně aktualizované pracovní činnosti a nároky na současné dovednosti (soft i hard skills) kariérového poradce dnešní doby.

 

V NSP najdeme jak obecný popis pozice, ale také jeho subkategorie resp. specializace pro školství, nezisk a veřejnou správu (zde a zde) - ve všech těchto segmentech trhu, vč. komerční sféry, kariérové poradce najdeme. Popis v NSP může pomoci jednak našim klientům k tomu, aby si udělali představu, co od nás mohou očekávat. Nováčkům v oboru, aby například věděli, co z profese neovládají a mohli si to doplnit formou dalšího vzdělávání. A nám zkušenějším to může třeba pomoci přesněji prezentovat naši práci navenek veřejnosti.

V neposlední řadě bych také ráda, v kontextu NSP, upozornila na časté, velmi volné, nakládání s terminologií. Naše profese se dle NSP jmenuje "KARIÉROVÝ PORADCE". Ne "kariérní poradce" ani "kariérní mentor", "kariérní kouč", "profesní poradce", ...ad. Na první pohled drobnost. Nicméně jako komunita bychom měli být "strážci" správné terminologie především my sami. Od toho se pak odvíjí snažší metodické uchopení, dále pak systémové kroky. A také porozumění veřejnosti, co od nás může čekat. Čím více budeme volně nakládat s názvem naší profese, tím větší "guláš" to bude pro naše klienty, a často i pro nás samotné, např. při vymezování hranic našeho oboru. Argument, že to není nikde ukotvené, je také nepřesný. Názvosloví máme v NSP/NSK, a ty ukotvené v zákoně jsou (zákon č. 179/2006 Sb.). Zedník také není to samé jako zednář, a hasiči také lpějí na tom, abychom jim neříkali požárníci:)  

Na popis naší profese v NSP se váží nároky na kvalifikační zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací (NSK), o které se dočtete níže.

 

Pokud jste vizuální typy, připravila jsem pro vás infografiku, která ukazuje mj. také to, s kolika dalšími povoláními se naše práce prolíná a co je pro kariérku blízké profese typické a co vše bychom měli být schopni obsáhnout my kariéroví poradce & kouči. Celá infografika je zdarma ke stažení ZDE

o kariérku - práce kariérových poradců a koučů
bublina_logo_fialová.gif

2// kdo tomu tady "velí"

Protože vedle kariérových poradců na volné noze (freelancers / živnostníci / OSVČ) a poradců v neziskovkách najdeme početně nejvíce profesionálů v těchto 2 oblastech: na školách (každá ZŠ, SŠ má dle zákona vedle výchovného poradce, také poradce kariérového, byť bohužel často stále sloučeno do jedné role, a téměř na každé VŠ je kariérní centrum) & na úřadech práce, zejména pak v tzv. IPS (informačně poradenské středisko), spadá kariérko legislativně také pod 2 rezorty - pod MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a pod MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

Takto je tomu také ve většině evropských zemí.

2 kdo tomu tady velí

Naše profese spadá do živností volných. Tj. pokud budete chtít zítra začít jako kariérový poradce/kouč pracovat na volné noze, stačí si zajít na živnostenský úřad, případně vytisknout si vizitku, udělat web - a je to. Nikdo vás nebude zkoušet, kontrolovat, regulovat. To samé platí, zda si ke stávající profesi jako zaměstnanec (př. učitel, sociolog, manažer, kouč, psycholog, ...) přidáte nálepku "kariérový".

Prostě jen dále pokračujete ve výkonu povolání a oficiálně nic neřešíte. To zda práci odvádíte kvalitně bude záviset pouze na vaší profesní etice a samozřejmě feedbacku klientů, zda se k vám budou vracet, a/nebo vaší práci dále doporučovat. O etickém přístupu více v bodu 3.

o kariérku - práce kariérových poradců a koučů

Ministerstva (výše zmíněné MPSV a MŠMT) spíše ovlivňují celkovou legislativu, ale přímo nikoho nezkouší. Zástupci obou rezortů se pro lepší vylaďování postupů scházejí několikrát za rok na mezirezortní platformě Národní poradenské fórum (NPF). V NPF nás nezastupují jednotlivci, ale optimálně různé další střešní profesní organizace (př. Asociace VŠ poradců, Sdružení pro kariérové poradenství, atp.). Na této NPF platformě by se měl řešit zejména systémový rozvoj našeho oboru. V běžné praxi se nejčastěji řeší sdílení výsledků různých větších národních či regionálních projektů v oblasti kariérka, a informace, které chceme distribuovat co největšímu počtu kariérových poradců jako je např. Národní cena kariérového poradenství (více o ní v textu níže). 

 

Jak už bylo řečeno, ministerstva nás tedy sice "netestují", nicméně je zde možnost složení celostátně uznávaných zkoušek dle Národní soustavy kvalifikací (NSK), kde základní pravidla pro organizace, u kterých zkoušku skládáte, nastavují právě ministerstva spolu s dalšími experty v oboru. Více o konkrétní zkoušce pro kariérové poradenství v bodu 7.

národní poradenské forum.png
bublina_logo_fialová.gif

3// etické & právní limity

Jak naši práci vykonáváme a přistupujeme k ní, závisí určitě na našich hodnotách a na určité osobně-profesní zodpovědnosti. Stejně jako lékaři mají Hippokratovu přísahu - tak i my máme k dispozici určité etické rámce, které vznikly shodou napříč oborem. Dodržování už je čistě na sebereflexi, profesní cti a svědomí každého z nás.

Na mezinárodní úrovni vytvořila nejznámější mezinárodní organizace v oblasti kariérka International Associacion for Education and Vocational Guidance (IAEVG) svůj etický kodex členů (pdf ke stažení zde). Ten ve velké míře převzalo, a do slovenštiny přeložilo Združenie pro kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (zde)

Protože v práci s klienty sdílíme mnohé s klasickými kouči, lze se inspirovat a následovat také etickým kodexem třeba také Mezinárodní federace koučů (International Coach Federation, ICF, v češtině zde) a jiných podobných profesních sdružení, které touto formou ošetřují práci s klienty.

Já osobně jsem zpracovala pro tým lidí spolupracující v rámci projektů Career Designer vlastní etický kodex (zde) vycházející právě z kodexu IAEVG >> doporučuji se nejen na něj podívat, ale vložit si nějaký vlastní (či zkopírovaný, inspirovaný odjinud) na váš web, kde bude veřejně vašim klientům dostupný. 

Z hlediska právního, vedle norem, které upravují poradenskou práci v sektoru, kde působíme (živnostenský zákon, zákony upravující oblast školství, práce, sociální práce, ...), se nás všech asi nejvíce týká kvalitně ošetřené procesy nakládání s osobními daty našich klientů. A ne, není to jen GDPR (upravující např. jak archivujeme elektronicky i fyzicky CV a další klientské info, jaké k tomu máme procesy, ale také třeba sběr informací přes naše weby), ale jde samozřejmě i o dodržování našich českých norem. Příklad právníky zpracované smlouvy s klientem o poskytované  službě, kterou aktuálně používám, je k inspiraci a nahlédnutí ZDE. Je nutné si uvědomit, že i skrze základní poradenský rozhovor, pomoc klientovi s CV atp. získáváme mnoho soukromých a často zároveň citlivých osobních údajů. A tak je třeba s nimi i nakládat - eticky a dle zákona. Bohužel zde zákon nerozlišuje, zda jsme OSVČ nebo korporát. Upřímně - na začátku je to trochu práce: popsat si procesy, uvědomit si, kde všude se nám "klientská data toulají", ale v tomto je prostě nutné být strukturovaný.

3 profesí etické limity
eg euroguidance.png
bublina_logo_fialová.gif

4// sledovat euroguidance stojí za to

4 co je euroguidnce

Euroguidance (EG) je evropská platforma, která má za cíl podporovat rozvoj kariérka jak jako oboru celkově, tak podporuje profesní růst jednotlivých poradců v evropských zemích vč. ČR. Evropský level Euroguidance a jejich aktivity můžete sledovat zde. Pokud se nezabýváme přímo také veřejnou politikou, tak nám některé informace zde mohou připadat trochu abstraktní, a možná naší denní rutině vzdálené. Pokud ale sestoupíme z evropské úrovně na národní, k nám do ČR, najdeme na webu českého Euroguidance spoustu praktických informací i pro nás jednotlivce, které mají přímý vliv na naší praxi. Doporučuji se určitě dole v zápatí webu přihlásit k odběru newsletteru (nebo nově je zde přímo odkaz na přihlašovací formulář). Proč? Důvodů je několik.

Screen Shot 2022-07-23 at 22.58.44.png

Prvním je určitě přístup k info o zajímavých kurzech, ať u nás v ČR s českými či zahraničními lektory, či s možností vyjet do zahraničí. Dobrá zpráva pro nováčky: vy, kteří jste ještě od EG zatím nikde nebyli, máte větší šanci a přednost:) Dále můžete osobně (Praha 1), či online (zde) získat publikace z našeho oboru, které Euroguidance vydává.

"And last but not least": Euroguidance je organizátor Národní ceny kariérového poradenství ČR (NCKP), která je je jednak největší network akcí pro kariérové poradce a kouče (nyní návazně jak v ČR, tak na SK), tak také zásobníkem dobré praxe v oblasti kariérka, jak v soukromé, veřejné, tak neziskové sféře. Kdo se přihlásil a byl oceněn najdete zde ve sbornících online. Přihlásit se s vlastní zajímavou kariérovou aktivitou či inovativním kariérovým produktem můžete jak jednotlivci, tak organizace. Informaci nejsnáze získáte na základě odběru newsletteru EG. Dříve probíhalo podávání příspěvků pravidelně cca v květnu/červnu a vyhlašování vítězů v rámci národní konference na podzim, od dob covidu se to nicméně trochu každý rok mění - o důvod navíc přihlásit se k odběru novinek a být tak v obraze:).

Proč se Národní ceny KP aktivně účastnit s vlastním příspěvkem? Nejen, že vítězové získají hodnotné ceny (př. vzdělávání, knihy, studijní cesty, ...), ale dostávají se na prvních místech s velkým příspěvkem do sborníku a zároveň je jim v obou rezortech (školství i práce) věnovaná publicita - prostě a zkrátka, velmi velká část poradenské odborné komunity se o vašich skvělých aktivitách dozví. Všichni ostatní, kteří se přihlásili, mají stručný popis své aktivity také ve sborníku a během konference, kdy se NCKP vyhlašuje, se se všemi můžete potkat a networkovat "u stolků", kde představují návštěvníkům akce svoje činnosti, výstupy, metodické pomůcky atp. Dorazit na konferenci, kde se NCKP vyhlašuje, doporučuji i úplným nováčkům - není lepší start, kde získat zajímavé oborové kontakty. 

bublina_logo_fialová.gif

5// kde se potkávat s kolegy

Profesní networking je super a potřebný v jakékoliv práci. A je užitečný nejen z hlediska spolupráce, obchodních vztahů a z hlediska vzdělávání, ale v našem oboru také pro možnost poskytnout našim klientům návazné služby tam, kde naše kompetence již končí. Navíc tím, jak se kariérko překrývá s dalšími obory + působíme v různých segmentech trhu práce, je fajn si neustále aktualizovat, rozšiřovat obzory na základě navazování osobních profesních vztahů. 

Jak je zmíněno v bodě 4, stojí za to účastnit se akcí Euroguidance (vzdělávání, konference, Národní cena KP) - já osobně znám většinu lidé z oboru právě díky jejich aktivitám, kde téměř vždy pečlivě míchají poradce ze všech segmentů trhu - což považuji za velké plus, kdy nám to pomáhá trochu překračovat hranice stereotypů našich pracovišť (ať je to škola, úřad, neziskovka, ...). 

5 kde se potávat s kolegy

Další možností, kde se potkávat s kolegy osobně, jsou setkávání a akce pořádané profesními sdruženími přímo v kariérku (a samozřejmě i v rámci kariérku blízkých oborů). V ČR v současnosti existují 3 hlavní profesní organizace: Expertní komora kariérového poradenství (zaměřeno hlavně na systémový rozvoj kariérka v ČR)Česká asociace kariérového poradenství (zaměřeno hlavně na vzdělávání v návaznosti na personalistiku, organizace soutěže Moudrá sova ) a Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj (zaměřeno na témata kvality v poradenství a intervize). Samozřejmě témata v závorkách nejsou striktně vymezená, ale je o hrubou skicu pro vaši představu, co je často na setkáních objevuje jako téma. Já osobně jsem byla členem Sdružení KP, za bývalé zaměstnavatele jsem byla i členem ČAKP, nyní ale preferuji členství v širších komunitách přesahující náš obor a jsem členem sítě https://www.redbutton.cz/ a členství platím také v českém, nárazově v guatemalském, Impact HUBu.

katalog poradců jobhub.png

Akce pro veřejnost (konference, networking, či v rámci vzdělávání) se samozřejmě občas objevují jako součást projektových či jiných soukromých aktivit (př. networking aktivity kolegyně Lucie Václavkové ad.). Nezbývá než doporučit: vydejte se mezi kolegy, ptejte se, co dělají, vyměňte si vizitky, kontakty na LinkedIn... nikdy nevíte, kdy se naskytne možnost tvořit něco společně.

Lucka zároveň založila na Facebooku skupinu Kariéroví poradci, koučové, lektoři a další nadšenci CZ & SK, kde se dostanete k novinkám, akcím, knihám, metodikám, které mezi sebou členové sdílejí. Vaší aktivitě, která bude jakkoliv přínosná pro ostatní kariérové poradce/kouče, se samozřejmě také meze nekladou:) 

Poslední doporučení se týká registrace a/nebo listování v Katalogu poradců, který vznikl z projektu JobHub. Zde můžete snadným filtrováním najít  kolegy v regionu, hledat podle typu aktiv, ceny služeb atp. Katalog poradců, na kterém jsem měla na starost funkční design (tj. co bude obsahovat, jaké funkcionality na sebe budou navazovat a jak), byl dlouho v hlavách mnoha poradců jako něco, co v odborné komunitě chybí. Třeba, když hledáte nové poradce do týmu, do projektů, když jako student chcete konzultovat školní práce k tématu kariérka a nevíte koho oslovit, když jste nováček v oboru a chcete si udělat přehled, kdo je kdo v oboru, a samozřejmě také jako nástroj pro klienty, aby si na jednom místě mohli vybírat z poradců profesionálů a filtrovat dle dle svých preferencí. Web vznikl v rámci systémového EU projektu pod Fondem dalšího vzdělávání (FDV, rezort MPSV), ale bohužel v zápětí, hned po uvedení finální verze, byla, z neznámých důvodů, zastaven, stejně jako téměř všechny aktivity FDV.

 

Jaký je stav webu nyní? Správa je nyní pod Generálním ředitelstvím úřadu práce, které ji nicméně spíše pasivně udržuje. Funkcionality a obsah pro většinovou odbornou veřejnost se dále nerozvíjejí. Jako nový poradce se tedy můžete registrovat, nicméně některé funkcionality se již neaktualizují. Stále je to ovšem jediný web s přehledem o službách kariérových poradců a kariérových koučů v ČR, kde lze filtrovat a zjistit odbornost a zaměření profesionálů v našem oboru.

bublina_logo_fialová.gif

6// metodiky & nástroje pro práci

Pár let dozadu si pamatuji, jak hledáme většinu inspirace, nástrojů, publikací v zahraničí. Což je samozřejmě stále, v rámci rozšiřování obzorů, důležité. Ale osobně mám velkou radost, že za posledních pár let se objevilo mnoho knih, nástrojů (offline i online), metodologií, didaktických tipů, které jsou zajímavé, inovativní a vytvořeny poradci v ČR, jak v soukromé, tak v nezisk, tak ve veřejné správě. Podle mého názoru k tomu přispěla mj. právě také organizace Národní ceny kariérového poradenství ze strany Euroguidance.

 

Dát dohromady seznamy profesní inspirace v oblasti kariérka se v dnešní době pokusilo už více organizací, a to jak na národní, tak také na regionální úrovni. Výběr za EG najdete zde. Výběr za Sdružení KP zde. Výběr za ČAKP zde. Na webech aktivních institucí v regionech najdete v dnešní době také spoustu skvělého materiálu - za mě namátkou: Z-škola Zlín, VICS Zlín, akce Jihočeské HK, jejich metodika JHK v rámci iKAPaktivity pro kariérko na školách JCMM, za JCMM dále metodika práce s žákovskými portfoliiInfo pro kariérou Ostrava metodické vedení a knihovna publikací, Infokariéra Plzeň a jejich metodická podpora pro školy, PPP Královohradecký kraj, VISK Středočeský kraj... 

 

Velmi komplexní pohled na metody v kontextu různých životních situací, které typicky jako poradci s klienty řešíme, najdete v již zmiňovaném JobHubu zde. Přidanou hodnotou této části webu je vzájemné provázání 3 sekcí: kazuistik & životních situací & metod používaných v kariérovém poradenství. Na obsahu se podílelo velké množství profesionálů v našem oboru - kurátorský dohled měla při tvorbě na starost zkušená kariérová poradkyně a personalistka Carmen Váňová.

6 metodiky a nástoje
ebook recruitment hacking by career designer petra drahonovsk career coaching counsling karierko

Samozřejmě platí výše zmíněné (bod č. 4), že velkým zásobníkem inspirativních metod, nástrojů a pomůcek jsou sborníky Národní ceny KP od Euroguidance. A stojí za to probrat se i ročníky pár let na zpět. Občas se mě ptáte na kurzy a workshopy, ale než bych se do nich pustila, prostudovala bych si opravdu vše výše (i níže:) uvedené.

Všechny výše uváděné zdroje, metodiky, informace vznikly z veřejných zdrojů (většinou mix EU, národních a regionálních rozpočtů). Nicméně i soukromí kariéroví poradci, mezi které se také řadím, nezahálejí. Největší komerční výběr výběr fyzických nástrojů, pomůcek, a hlavně různých typů karet pro práci s klienty (ať jste kariérový poradce či terapeut), najdete na eshopu b-creative Magdy Shymon. Dvoje karty vydalo také Centrum kompetencí (karty s názvy profesí + karty s tématy pracovních motivací) a ostravské Regio

Za CareerDesigner jsem pro vás připravila 2, resp. 3 tyto základní rozvojové nástroje: 

1) Kariérový diJÁř (verze pro studenty X dospělé) tištěný najdete zde a jeho online podobu diJÁř jako pdf zde

2) tištěnou facilitační pomůcku KarTY pro volbu střední školy zde - pro optimalizaci komunikace dítě-rodič-škola 

kariérový dijář pro self career management a rozvoj osobní značky by career designer petra drahonovska karierovy koucink selfcoaching
Kariérové karTY -  vybíráš střední školu - facilitační nástroj pro volbu střední školy
kariérový dijář pro self career management a rozvoj osobní značky by career designer petra drahonovska karierovy koucink selfcoaching
bublina_logo_fialová.gif

7// ne-mít certifikát / titul?

7 certifikát

Častá otázka je, zda "mohu kariérového poradce někde oficiálně vystudovat"? Odpověď zní ano i ne... běžnější praxí je, že to široké spektrum informací, znalostí, dovedností z našeho oboru prostě po střípkách skládáme z různých kurzů (edu: neformální), škol (edu: formální), praxe (edu: informální). Informace, kde hledat kvalitní kurzy najdete v dalších bodech. 

Pokud toužíte po VŠ (Bc.) titulu právě v této oblasti, a nechcete na peďák, ani na sociologii, ani na ekonomku, ani na psychologii, ani na andragogiku (což jsou asi nejtypičtější blízké obory, které má vystudováno většina současných kariérových poradců, koučů), můžete se podívat na obor Poradenství v odborném vzdělávání, který najdete trochu překvapivě v Praze v Suchdole pod ČZU Institutem vzdělávání a poradenství. Osobně se mi líbí, že je studium hodně zaměřené na praxi, praktické úkoly, cvičení a pravidelně zvou do výuky lidi z praxe (i já se tam dvakrát za rok již tradičně stavím:). 

Pokud už vás další studium na VŠ neláká, s jedním titulem si vystačíte, ale rádi byste přeci jen nějaký oficiálnější dokument, certifikát přímo v oblasti kariérka, pak je fajn se možná podívat na to, co nám nabízí Národní soustava kvalifikací (NSK, navazující na NSP) >> zde najdete stovky zkoušek profesní kvalifikace v různých oborech vč. kariérka (= kvalifikační standardy), které ověřují vaší praxi, a formálně tak, na celostátní úrovni, uznávají vaší kvalifikaci ve vybraném oboru.  Na tento typ zkoušky se můžete připravit sami: dle detailního popisu na webu vždy víte, co je předmětem zkoušení a jakou formou (nejčastěji teoretický popis, či praktická ukázka). Zkouška je zpoplatněná a mnoho autorizovaných osob (organizace, která přezkušuje) vám zároveň nabízí se na zkoušku připravit formou kurzu.

 

Nicméně za mě osobně: mít nulovou praxi, jít na kurz, a nabiflovat se odpovědi (sice správné, ale bez znalosti terénu), není opravdu pointou. Má jít primárně o zkoušku ověřování dosavadní praxe. Moje osobní doporučení je, pokud po vás př. váš zaměstnavatel chce mít zkoušku dle NSK, absolvujte nejprve přípravný kurz (ideálně v kombinaci s nějakými dalšími 2-3 kratšími kurzy, workshopy - abyste měli optiku více lektorů z pestřejší praxe), následně se pusťte do realizace poradenství, a po určité délce zkušeností z terénu (zde to je na vlastním uvážení) se ke zkoušce přihlaste. Tj. postupovala bych podobnou logikou jako u koučovacích či terapeutických výcviků, kde je samozřejmostí, než dojdete k certifikačním zkouškám, mít vedle teorie i praxi s klienty.

NSK zkouška kariérový poradce Zelený pruh Akademie řemesel Drahoňovská

Popisy kvalifikačního standardu (co musíte umět) najdete: pro oblast poradenství pro vzdělávací a profesní dráhu zde, pro oblast poradenství pro ohrožené, rizikové, znevýhodněné skupiny obyvatel zde, pro oblast poradenství pro zaměstnanost zde. U každé kvalifikace najdete pdf-ka s detailním popisem zkoušky a hlavně se seznamem autorizovaných osob =  institucí, u kterých můžete certifikát získat. 

 

Já př. konkrétně přezkušuji (původně jako předseda, nyní člen, komise a zástupce autorizované osoby) kvalifikaci pro oblasti vzdělávání, a to pro autorizovanou osobu Akademie řemesel Zelený pruh. Zkoušky vyhlašujeme cca 2 - 4x do roka a v komisi je dále Michaela Franková a Carmen Váňová.

bublina_logo_fialová.gif

8// s kým studovat kariérko offline

8 studium offline

Ambicí této sekce není udělat komplexní výčet (on-site) kurzů a workshopů, protože nabídka se dost proměňuje. Třeba mj. také v závislosti na různých běžících projektech atp. Ráda bych spíše v této sekci uvedla určité "stálice" a organizace i jednotlivce, kteří se v našem oboru pohybují dlouho a přinášejí dlouhodobě kvalitní výběr témat, novinek a metodologií. Pokud pokukujete po nějakém opravdu komplexním kurzu, který vám pokryje vše, tak myslím, že takový kurz nenajdete. Nehovořím jen o rozsahu, ale primárně o tom, že náš obor je velmi rozsáhlý, velmi hodně se proměňuje (vlivem dynamiky trhu práce) a můžeme najít také různé principy zastávané různými lektory. Jasně, níže uvádím delší kurzy, které vám dají základ, ale berte to, že i dlouhodobý kurz bude pouze prvním kouskem puzzle, které budete, v ideálním případě, neustále doplňovat dalšími a dalšími dílky. Za mě tedy není nutné měsíce přemýšlet, čím začít. Prostě něčím začněte - a hlavně pak stále pokračujte:)

 

Nicméně pár pragmatických tipů pro výběr offline vzdělání bych vám přece jen dala (protože jsou to časté dotazy, které vídám právě třeba v FB komunitě kariéra). Začněte googlit: při zadání "kurz kariérové poradenství" vám vždy pár aktuálních odkazů vyjede. Proč aktuálních - některé organizace závisí ve své činnosti na různých grantech a bez veřejné podpory často kurzy neotvírají. Dále se hodně lidí, právě ve výše zmíněné FB komunitě, doptává na reference. To je sice fajn, že vám někdo doporučí třeba instituci - ale pokud např. kurz již školí někdo jiný, můžete dostat zcela rozdílnou službu než dostal doporučující kolega. Kvalitu kurzu vždy ovlivňuje kombinace organizace & lektora & jeho/její praxe. Je tedy potřeba si vyguglit i další odbornou práci, kterou jak a) organizace tak b) lektor (ideálně sám kariérový poradce) v poslední době realizuje. Dnes téměř všichni lektoři mají na YouTube nebo jinde online nějaké ukázky své práce. Je vidět na sítích a dává smysl, co tam prezentuje? Je vidět ve své komunitě (př. znají ho všichni žáci a rodiče ve vaší škole a má od nich aktuální supr reference) > pak bych se nebála na kurz dorazit. Pozor na to, že ne každý kvalitní kariérový poradce to umí předat jako kvalitní lektor. A ne každý lektor, který ovládá své řemeslo, je kariérový poradce (bohužel i na to mezi kurzy narazíte). Pokud lektor není uveden, či máte pocit, že na webu není dostatek info, které potřebujete, neváhejte si je od organizátorů vyžádat. I to, jak s vámi organizátor bude komunikovat, bude dílčí informace o profesionalitě, se kterou ke kurzům přistupují.

 

Nicméně jak jsem říkala, pokud to s kariérkem myslíte vážně, pak to nebude váš poslední kurz. Takže i když budete mít o kvalitě pochybnosti, většinou si tam najdete alespoň něco pozitivního pro vás. A příště pokračujete s jiným lektorem, jinou organizací.

Jak už jsem uváděla, o pestrou nabídku různých lektorů z ČR i zahraničí se skvěle stará Euroguidance. Přihlášky na kurzy ideálně neprošvihnete, pokud budete odběrateli newsletteru. Pokud máte angličtinu alespoň na B1, nebojte se zkusit i akce v angličtině. Pokud je na kurz, které jsou většinou hrazené z EG budgetu (tj. pro nás zdarma) převis zájemců, hraje roli motivace, vaše aktivita v kariérku a přednost pro nováčky. Zde v nabídce EG nehledejte dlouhodobé kurzy, ale spíše dílčí ochutnávky různých témat. Občas byl v nabídce i "vícedílný" set workshopů, nicméně je to spíše výjimka. Výhodou ovšem je, že zde může čerpat první inspiraci jak nováček v oboru, tak, díky prostoru na sdílení, který většinou na workshopech je, také zkušenější poradce.

Co se týká dlouhodobého vzdělávání budoucích i stávajících kariérových poradců a koučů (bez ohledu na to, zda děláte ve škole, na ÚP, v neziskovce, či soukromě) doporučuji se zúčastnit kurzů některé z těchto organizací:

- kurzy  EKS (Praha)

- kurzy InfoKariéry (Plzeň)

- kurzy Centra kompetencí (Praha)

- kurzy JCMM (Brno)

- kurzy Aspektu (Náchod, Rychnov n.K.)

- kurzy koučky a psycholožky Sylvie Navarové (Brno)

Tyto organizace nabízejí spíše také dílčí workshopy, ale občas najdete i delší kurzy. 

Snímek obrazovky 2019-09-06 v 17.27_edit

Trendem, který v poslední době sleduji, je také ad hoc nabídka kurzů pro kariérové (zejm. školní) poradce, od edu firem, které nabízí mix různých vzdělávacích aktivit právě pro pedagogické pracovníky či vedení škol. Já sama jsem školila v tomto kontextu s kolegyní Carmen Váňovou kurz pro kariérové poradce na ZŠ/SŠ pro firmu Seminaria - popis workshopu najdete zde. Předpoklad je jeho cca roční repete, pokud máte zájem - kontaktujte organizaci Seminaria. Zejména u takovýchto typů školení (kde organizátor školí více témat tj. organizace není expertem na kariérko jako takové) je důležité, abyste si doguglili praxi lektorů, zda bude jeho/její přístup pro vás opravdu přínosem.

Dále se také doporučuji podívat na aktivní aktéry ve svém regionu. Často se jejich nabídka hůře guglí, protože organizátoři spoléhají primárně na povědomí o svých aktivitách v daném městě/kraji. V některých regionech je tahounem akcí pro kariérové poradce hospodářská komora (př. České Budějovice), někde lokální IPS Úřadu práce ČR (př. Děčínsko), někde příspěvkové organizace kraje (př. Vysočina) atp. Tyto instituce často otvírají různé kurzy pro poradce přes dotační programy typu KAPy, MAPy ad. V bodě 6 Desatera jsem odkazovala na weby s různými regionálními metodikami - pokud běží granty, často právě tyto instituce otevírají i své kurzy. Nicméně právě veřejné peníze mohou podmiňovat zúžení cílové skupiny účastníků, do které se ne vždy trefíte. 

 

Ti, kteří působíte na školách, možná znáte jako formát dalšího vzdělávání také intenzivní akreditované studium při FF Univerzitě Karlově pro výchovné poradce (pro představu info zde), kde jde o 4 semestry studia pátky + soboty, v rozsahu 250 hod. Obdoba v rámci celoživotního vzdělávání vznikla konečně i pro kariérové poradce, konkrétně při FHS Univerzity karlovy - je též o 250 hod offline studia (opět jde o pátky, soboty). Akreditace proběhla dle NSK a je skvělé, že na tomto, nyní nejkomplexnějším kurzu v oblasti kariérka, se podílí více odborníků v oblasti, takže získáte barvitější pohled na naši profesi. Veškeré info najdete ZDE.

Jinak proč doporučuji právě výše zmíněné konkrétní kurzy? Jedním z důvodů je, že i samotní lektoři těchto kurzů se neustále vzdělávají (= pro mě osobně vždy dobrý signál) . A převažující většina z nich i dělá velkou část pracovního času vlastní práci s klienty (= dobrý signál č.2). Většina navíc souzní s aktuálními trendy v poradenství stavěné na koučovacím aktivizačním přístupu klienta, na práci s kompetencemi (často dle metodiky CHQ), profesními portfolii tj. obecně vede, podporuje klienta na cestě k jeho "self career managementu". Většina z těchto organizací také rezonuje s tím, že je fajn zapojovat do poradenství všechny smysly, kreativitu, ale také mít kvalitní informace a tvrdá data o aktuální situaci na trhu práce. S většinou se také asi shodneme na tom, že různé varianty testování jsou fajn doplňkem, ale rozhodně ne jediným, ani hlavním nástrojem kariérového poradenství (protože párování předpokladů s pozicemi, které čím dál rychleji vznikají a zanikají a prolínají se, je a bude čím dál více obtížnější, ne-li do budoucna nemožné).

I možná proto se snaží u poradců formou vzdělávání rozvíjet další nové, alternativní techniky a metody.

PS - také nezapomeňte, že velmi přínosným typem vzdělávání může být také individuální forma - MENTORING tj. můžete zkusit najít mentora, zkušeného kariérového poradce, se kterým budete řešit vaše aktuální témata opravdu na míru. Tyto konzultace jsou placené, nicméně budou řešit opravdu vaši aktuální potřebu. Po zkušených poradcích se můžete podívat do Katalogu poradců, či do FB komunity kolem kariérka, či ji nabízím za Career Designer také já, nebo kolegyně Lucie Václavková, či Carmen Váňová

bublina_logo_fialová.gif

9// kde studovat kariérko online

Studium online (což tedy i offline:) může mít hodně podob. Na začátku je důležité si položit otázku, zda hledáte informální formy vzdělávání (nestrukturované jako kurz) či neformální vzdělávání (se strukturou kurzu). Také je fajn si uvědomit, že součástí know-how kariérového poradce je mj. znalost světa práce - naším info zdrojem tedy může být opravdu cokoliv, co nám pomáhá nahlédnout pod pokličku fungování jakékoliv profese, ne jen tedy kariérového poradenství samotného. V textu níže tedy najdete info o edu: TEXTECH, NEWSLETTERECH, PODCASTECH, WEBINÁŘÍCH, a o ONLINE KURZECH, které pro náš obor kariérového poradenství doporučuji.

Ad informální materiály: pro začátek může jít o online TEXTY, ať ve formě webu, či doc, či pdf (např. tady můj infoweb o moderním přístupu k životopisu www.nejlepsiCV.cz, či www.KarieroveTipy.cz o online osobním marketingu www.JAsro.cz), či zde jsou kdysi zpracované (a bohužel již neaktualizované) free pdfka o úvodu do kariérka pro poradce na školách (NUV původní kurz eKariera). Jak už bylo výše uváděno, mnoho organizací realizuje kariérové poradenství díky podpoře z veřejných zdrojů - proto i jejich výstupy, metodiky jsou vždy následně dostupné zdarma online. Tento tip se samozřejmě z části prolíná s bodem 6 Desatera.

9 studium online
Screen Shot 2022-07-18 at 0.07.02.png
Snímek obrazovky 2019-09-06 v 17.28_edit

Do informálního typu online vzdělávání bych určitě zařadila také BLOGY. Dnes také často prolnuté s NEWSLETTERY. Zde je výčet těch, které sama píši nebo ráda čtu:

moje články Career Designer najdete zde v archivu webu nebo trochu jiný výběr zde v archivu LinkedIn (zároveň nový článek odchází zapsaným zájemcům jako newsletter - pro odběr se lze zapsat v zápatí webu CareerDesigner.cz),

kariérový blog Lucie Václavkové zde,

kariérový blog EKS zde,

kariérový blog Infokariéra Plzeň

HR blog Petry Nulíčkové zde,

HR blog LMC zde (odebírám i jejich newsletter, kde sleduji trendy na trhu práce)

 

Dále, a stále zůstáváme u informálního online vzdělávání, může jít i o dnes velmi populární podobu audio - tj. o PODCASTY. Ty mají výhodu, že je můžeme poslouchat při řízení, mytí nádobí, běhání, vození kočárku (ano, rodiče na rodičáku jsou velmi častým konzumentem tohoto typu obsahu). A hodně lidí oceňuje často právě možnost delšího formátu tj. moci jít v tématech více do hloubky. Každý majitel jablečného mobilu má automaticky aplikaci Podcast, pro Android je to např. PodcastAddict, ve kterých si můžete snadno přidat podcasty podle klíčových slov. Aktualizovaný přehled českých podcastů najdete ideálně na www.CeskePodcasty.cz, kde pro nás kariérové poradce doporučuji zadat do vyhledávací lišty klíčová slova: HR a/nebo kariéra a/nebo career. V tomto formátu v CZ já osobně doporučuji: 

Career Designer podcast (rozhovory k tématu kariéry, kariérka, práci kariérových poradců, audio blogy, ale také všechny díly Zeptej se kariérového poradce, který tvořím od 2020 spolu s Lucií Václavkovou)

career podcast Lucie Václavkové Kariérní příběhy (rozhovory na téma kariéra), 

career podcast Marter (rozhovory k tématu kariéry rodičů na/po MD/RD), 

career podcast Czechitas (o tématu reskillingu, upskillingu zejm. směrem do IT), 

career podcast Kariérko (rozhovory zejména pro SŠ studenty o praxích ad.)

HR podcast O práci Anety Kořínkové

HR podcast Nelidské zdroje 

HR podcast #suHR

edu podcast Mozaika vzdělávání

eduCast Eduinu

... opět - výčet je dnes opravdu dlouhý, do článku jsem dala moje oblíbené autory, které už několik let poslouchám, nebo ty, které vím od dalších poradců, že jsou právě jejich volba. 

Jedna z interaktivnějších podob online vzdělávání je mj. forma WEBINÁŘE. Jde o živý přenos lektora online, často s možností ptát se, interagovat. V ČR si během corona pandemie většina (nejen odborné) populace na tento formát zvykla - ať ho konzumovat, nebo připravovat. Tak jste mohli najít ad hoc webináře z dílny Euroguidance, NPI, a dalších výše již zmiňovaných aktivních institucí. Nicméně mnoho těchto, zejména veřejných a neziskových, institucí se po lockdownech vrátilo do klasických offline formátů a webináře realizují spíše výjimečně.

Aktuálně jeden z mála pravidelných webinářů zaměřených přímo na kariérko, který běží od covidu i po covidu, pro vás připravuji spolu s Lucií Václavkovou (od 2020). Jde o celou sérii postavenou na principu položených otázek z publika (vše kolem kariéry i kariérka), na které live odpovídáme. Záznamy starších dílů a možnost se registrovat s vlastní otázkou do dílu nového najdete:

Zeptej se kariérového poradce (www.ZeptejSePoradce.cz)

audio záznamy zde

video záznamy zde

Z CZ webinářových seriálů, které jsou stále veřejně dostupné i ex post, doporučuji webináře na YouTube za Epale. Ze zahraničních zdrojů, pokud je vám angličtina blízká, doporučuji účast na webinářích z oblasti kariéra CERIC (Kanada).

Screen Shot 2022-07-17 at 23.58.57.png
Screen Shot 2022-07-18 at 0.22.08.png

Klasické ONLINE OPEN KURZY s tématy blízkými kariérovému poradenství najdete také na velkých EDU PLATFORMÁCH - v ČR je v tuto chvíli největším poskytovatelem Seduo (sekce osobní rozvoj zde). Nejde většinou přímo o kurzy pro kariérové poradce, ale často právě pro naše klienty - např. jak napsat moderní CV, jak se připravit na pohovor atp. Nicméně to jsou přesně témata, která bychom také měli naprosto perfektně ovládat. A i tato témata se opravdu mění - nelze vzpomínat na náš vlastní pohovor 20 let nazpět. Je fajn si updatovat informace o trhu třeba touto online asynchronní formou. 

České Seduo je zmenšenou obdobou obrovských vzdělávacích platforem: Udemy, Coursera, SkillShare a EdX (v odkazech najdete předfiltrovaná kariérní témata). Zde můžete volit a hledat podle klíčových slov, ale třeba i dle jazyka, úrovně, toho zda chcete kurz bezplatný, či širší placenou verzi atp. Vzhledem k tomu, že čas, který samostudiu věnujete je na vás, doporučuji nebát se opravdu studovat v cizích jazycích a rozšiřovat si tak obzory. Pokud si odkazy proklikáte, uvidíte, že zde nejsou jen tipy pro ty, co práci hledají, ale najdete tu i career development ("softovější") témata, ale i třeba přímo kurz kariérového koučování (viz Skillshare).

Vedle oblasti "self career development", na kterou je třeba v rámci sebe vzdělávání nezapomínat, protože je to součástí našeho odborného backgroundu, je sledování trendů na trhu práce. Samozřejmě doporučuji sledovat statiky ČSÚ a MPSV. A pokud se vám v primárních datech hůře orientuje, doporučuji interpretaci ve formě Datových snídaní, na které můžete dorazit buď osobně, nebo si je pustit zpětně na SlidesLive profilu LMC. Pokud váš původní/současný background není v HR a nemůžete tak čerpat novinky v této sféře ze svého aktuálního okolí, můžete začít odebírat newslettery různých personálek či portálů práce či se zapojit a sledovat např. diskuse personalistů a náborářů v rámci facebookové skupiny #HRdinky či #suHR.

Odborná společnost se shoduje, že v online kurzech je budoucnost. Zvyšují geografickou a časovou dostupnost a navíc se následně dají kombinovat s konzultací autorů/lektorů. To samozřejmě platí jak pro typ synchronního online vzdělávání (př. webinář, který sledujete live), tak i u asynchronního (př. kurzy, edu aplikace, kde studujete, kdy chcete, s obsahem dostupným 24/7/365). I mezi kariérovými poradci na volné noze či v nezisku se objevují postupně e-kurzy pro klienty (př. T. Valášková), nebo nově i úvody do oboru kariérového poradenství (př. Kariérové poradenství pro 21.století), který je díky grantové podpoře dostupný zdarma zde.

 

Za Career Designer jsme pro vás připravili také rozsáhlý online vzdělávací seriál, který můžete studovat online kdykoliv a odkudkoliv - najdete ho na www.ProfesniKrizovatky.cz - výhodou je, že si můžete zakoupit pouze dílčí lekce, jednotlivé kapitoly, nebo kurz jako celek - prostě podle vaší vzdělávací potřeby. Do kurzu jsem já osobně reflektovala 18+ let zkušeností na trhu práce a z toho 11 let jako kariérový poradce. Součástí obsahu jsou také případovky, kvízové otázky a úkoly, kterými se zanoříte lépe do praxe. Tematické členění vzdělávacího seriálu jak pro hledající práci, tak pro kariérové poradce, je: 

- systém hledání práce
- CV na dnešním trhu práce

- LinkedIn pro hledání práce

- pohovory offline i online

- profesní portfolia a offline i online nové možnosti hledání práce

+

- a dílčí rozsáhlý kurz "JÁ s.r.o." k tématu osobní značky a dlouhodobné práci s ní na rozvoji kariéry.

bublina_logo_fialová.gif

10// intervize & supervize

10 intrvize supervize
název kurzu.png
Snímek obrazovky 2019-09-09 v 23.34.46.p

Supervize přímo specializovaná na podporu kariérových poradců v tuto chvíli neexistuje, ale mnoho týmů tuto podpůrnou službu expertů, kteří facilitují reflexi naší práce s klienty,  využívá v rámci supervize v sociálních službách či v rámci klasické supervize typické pro terapeutické a/nebo jiné psychologické služby. Existují i supervizoři pro práci ve zdravotnictví atp. Nicméně se domnívám, že ačkoliv určitá "softová" část supervizí může být shodná napříč obory, supervizor by měl být opravdu zároveň expert v daném oboru, kde chce supervizi poskytovat.

 

Co tedy může být obsahem supervizních setkávání? Jde o možnost probrat v rámci formální supervize s expertem z dané sféry anonymizovaně to, co a jak řešíme s klienty (případně s kolegy, pokud máme pocit, že to ovlivňuje výstupy naší práce). Zpravidla je možnost sdílet tento anonymizovaný příběh klienta se supervizorem již ukotvena ve smlouvě a/nebo v etickém kodexu dané organizace. Výhodou oproti "neformálnímu popovídání si s kolegou" je pohled zvenčí, nicméně optikou člověka, která zná rámec naší praxe, profese a může jak naši zkušenost reflektovat, tak na situaci doplňovat vlastní expertní pohled. Tato forma podpory poradcům pomáhá porozumět zpětně různým situacím s klienty (či se připravit na následná setkání), nahlédnout je jinak a je tak zároveň i určitou formou učení se. Často je také uváděna mezi nástroje prevence vyhoření.

 

Intervize je variantou supervize postavená na peer2peer podpoře (mezi kolegy na stejné úrovni). Od výše zmíněného neformálního povídání si s kolegy má většinou facilitátora, jasně omezený čas a jasné cíle či témata. Pokud  někde zaslechnete, že v kariérku se supervize nabízí - bude to pravděpodobně v tuto chvíli terminologická nepřesnost a očekávat můžete primárně mentoring (zmíněný už v částech o vzdělávání) či právě intervizi. Já osobně jsem původně pořádala tyto intervize online několik let zpět pro Sdružení kariérového poradenství. Nicméně v tuto chvíli se k tomu, co byste rádi konzultovali jako kariéroví poradci k naší práci, můžeme potkat na individuální online bázi - zájemci mě můžete kontaktovat na info@petradrahonovska.cz (podmínky spolupráce najdete na www.KarieroveKoucovani.cz). 

bottom of page