desatero orientačních oborových tipů

pro začínající kariérové poradce a kouče

Pokud jste v oboru kariérového poradenství nováčkem, či teprve zvažujete začít, a rádi byste se zorientovali ve spleti

informačních zdrojů, publikací, nástrojů, profesních uskupení a akcí, podívejte se na následující tipy, které

jsem sepsala na základě osobní praxe v kariérovém poradenství, ve kterém se pohybuji od roku 2009.

V desateru jsou má osobní doporučení, která reagují na to, s jakými dotazy se nejčastěji setkávám od nových kolegů,

kteří se rozhodnou v této oblasti pracovat na volné noze, či jako zaměstnanci ve sféře neziskové, business či veřejné, a rádi by si udělali kompletní obrázek o našem oboru.

 

PhDr. Petra Drahoňovská 

bublina_logo_fialová.gif

1// kdo a kde jsou kariéroví poradci / kouči

 

Kdo naši profesi vykonává se zpravidla nazývá kariérový poradce a/nebo kariérový kouč. Já sama ne příliš ráda používám odděleně bez kontextu jak slovo poradenství, tak koučink, protože oba pojmy občas v lidech vyvolávají negativní konotace (často kvůli vlastní špatné zkušenosti z minulosti). A hlavně: pro naši profesi je charakteristické právě to, že sdružuje jak složku iformačně poradenskou (informace o náboru, trhu práce, atp.), tak složku koučovací (od diagnostiky s čím klient přichází po aktivizační práci klienta). Proto já osobně už od roku 2012 používám pro označení profese jako celku familiérní pojem "kariérko", který ovšem nikde ukotven oficiálně není. 

o kariérku - práce kariérových poradců a koučů

Co ale oficálně najdeme, tak je popis naší práce v Národní soustavě povolání (NSP) celkově ZDE. Doporučuji se podívat na typické pracovní činnosti a nároky na dovednosti (soft i hard skills). V NSP najdeme jak obecný popis pozice, ale také jeho subkategorie resp. specializace pro školství, nezisk a veřejnou správu (zde a zde). 

Pokud jste vizuální typy, připravila jsem pro vás infografiku, která ukazuje mj. také to, s kolika dalšími povoláními se naše práce prolíná a co je pro kariérku blízké profese typické a co vše bychom měli být schopni obsáhnout my kariéroví poradce & kouči. Celá infografika je zdarma ke stažení ZDE

o kariérku - práce kariérových poradců a koučů
bublina_logo_fialová.gif

2// kdo tomu tady "velí"

Protože vedle kariérových poradců na volné noze (freelancers / živnostníci / OSVČ)) a poradců v neziskovkách najdeme početně nejvíce profesionálů v těchto 2 oblastech: na školách (každá ZŠ, SŠ má dl zákona vedle výchovného poradce, také poradce kariérového, a téměř na každé VŠ je kariérní centrum) & na úřadech práce, zejména pak v tzv. IPS (informačně poradenské středisko), spadá kariérko legislativně také pod 2 rezorty - pod MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a pod MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

Takto je tomu také ve většině evropských zemí.

 

Naše profese spadá do živností volných. Tj. pokud budete chtít zítra začít jako kariérový poradce/kouč pracovat na volné noze, stačí si zajít na živnostenský úřad, případně vytisknout si vizitku, udělat web - to je celé, nikdo vás nebude zkoušet, kontrolovat, regulovat. To samé platí, zda si ke stávající profesi jako zaměstnanec (př. učitel, sociolog, manažer, kouč, psycholog, ...) přidáte nálepku "kariérový".

 

Prostě jen dále pokračujete ve výkonu povolání a oficálně nic neřešíte. To zda práci odvádíte kvalitně bude záviset pouze na vaší profesní etice (a samozřejmě feedbacku klientů). O etickém přístupu více v bodu 3.

o kariérku - práce kariérových poradců a koučů

Ministerstva spíše ovlivňují celkovou legislativu, ale přímo nikoho nezkouší. Zástupci obou rezortů se pro lepší vylaďování postupů scházejí několikrát za rok na mezirezortní platformě Národní poradenské fórum. V NPF nás nezastupují jednotlivci, ale různé další střešní profesní organizace (př. Asociace VŠ poradců, Sdružení pro kariérové poradenství, atp.). Jak už bylo řečeno, ministerstva nás sice "netestují", nicméně je zde možnost složení celostátně uznávaných zkoušek dle Národní soustavy kvalifikací (NSK), kde základní pravidla pro organizace, u kterých zkoušku skládáte, nastavují právě ministerstva spolu s dalšími experty v oboru. Více o konkrétní zkoušce pro kariérové poradenství v bodu 7.

národní poradenské forum.png
bublina_logo_fialová.gif

3// etické & právní limity

Jak naši práci vykonáváme a přistupujeme k ní, závisí určitě na našich hodnotách a na určité osobně-profesní zodpovědnosti. Stejně jako lékaři mají Hippokratovu přísahu - tak i my máme k dispozici určité etické rámce, které vznikly shodou napříč oborem.

Na mezinárodní úrovni vytvořila nejznámější mezinárodní organizace v oblasti kariérka International Associacion for Education and Vocational Guidance (IAEVG) svůj etický kodex členů (pdf ke stažení zde). Ten ve velké míře převzalo, a do slovenštiny přeložilo Združenie pro kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (zde)

Protože v práci s klienty sdílíme mnohé s klasickými kouči, lze se inspirovat a následovat také etickým kodexem třeba také Mezinárodní federace koučů (International Coach Federation, ICF, v češtině zde) a jiných podobných profesních sdružení, které touto formou ošetřují práci s klienty.

Já osobně jsem zpracovala pro tým lidí spolupracující v rámci projektů Career Designer vlastní etický kodex (zde) vycházející právě z kodexu IAEVG >> doporučuji se nejen na něj podívat, ale vložit si nějaký vlastní (či zkopírovaný, inspirovaný odjinud) na váš web, kde bude veřejně vašim klientům dostupný. 

Z hlediska právního, vedle norem, které upravují poradenskou práci v sektoru, kde působíme (živnostenský zákon, zákony upravující oblast školství, práce, sociální práce, ...), se nás všech asi nejvíce týká kvalitně ošetřené procesy nakládání s osobními daty našich klientů. A ne, není to jen GDPR, ale jde samozřejmě i o dodržování našich českých normy. Příklad právníky zpracované smlouvy s klientem o poskytované  službě, kterou aktuálně používám, je k inspiraci a nahlédnutí ZDE.

 
eg euroguidance.png
bublina_logo_fialová.gif

4// sledovat euroguidance stojí za to

 

Euroguidance (EG) je evropská platforma, která má za cíl podporovat rozvoj kariérka jak jako oboru celkově, tak podporuje profesní růst jednotlivých poradců v evropských zemích vč. ČR. Evropský level Euroguidance a jejich aktivity můžete sledovat zde. Pokud se nezabýváme přímo také veřejnou politikou, tak nám některé informace zde mohou připadat trochu abstraktní, a možná naší denní rutině vzdálené. Pokud ale sestoupíme z evropské úrovně na národní, k nám do ČR, najdeme na webu českého Euroguidance spoustu praktických informací i pro nás jednotlivce, které mají přímý vliv na naší praxi. Doporučuji se určitě dole v zápatí webu přihlásit k odběru newsletteru. Proč? Důvodů je několik.

NCKP logo EN 2016_edited.png
nckp EN 2017 pic_edited.png

Prvním je určitě přístup k info o zajímavých kurzech, ať u nás v ČR s českými či zahraničními lektory, či s možností vyjet do zahraničí. Dobrá zpráva pro nováčky: vy, kteří jste ještě od EG zatím nikde nebyli, máte větší šanci a přednost:) Dále můžete osobně (Praha 1), či online (zde) získat publikace z našeho oboru, které Euroguidance vydává. 

"And last but not least": Euroguidance je organizátor Národní ceny kariérového poradenství ČR (NCKP), která je je jednak největší network akcí pro kariérové poradce a kouče (nyní návazně jak v ČR, tak na SK), tak také zásobníkem dobré praxe v oblasti kariérka, jak v soukromé, veřejné, tak neziskové sféře. Kdo se přihlásil a byl oceněn najdete zde ve sbornících online. Přihlásit se s vlastní zajímavou kariérovou aktivitou či inovativním kariérovým produktem můžete na základě newsletteru EG cca v květnu/červnu. Hodnocení probíhá o letních prázdninách a cena se předává cca na konci září. Se všemi přihlášenými se můžete potkat o pauzách akce, kde své aktivity "u stolků" osobně přestavují. 

bublina_logo_fialová.gif

5// kde se potkávat s kolegy

Profesní networking je super a potřebný v jakékoliv práci a je užitečný nejen z hlediska spolupráce, obchodních vztahů a z hlediska vzdělávání, ale v našem oboru také pro možnost poskytnout našim klientům návazné služby tam, kde naše kompetence již končí. Navíc tím, jak se kariérko překrývá s dalšími obory + působíme v různých segmentech trhu práce, je fajn si neustále aktualizovat, rozšiřovat obzory na základě navazování osobních profesních vztahů. 

Jak je zmíněno v bodě 4, stojí za to účastnit se akcí Euroguidance (vzdělávání, konference, Národní cena KP) - já osobně znám většinu lidé z oboru právě díky jejich aktivitám, kde téměř vždy pečlivě míchají poradce ze všech segmentů trhu. 

 

Další možností, kde se potkávat s kolegy osobně, jsou setkávání a akce pořádané profesními sdruženími přímo v kariérku (a samozřejmě i v rámci kariérku blízkých oborů). V ČR v současnosti existují 3 hlavní profesní organizace: Expertní komora kariérového poradenství (zaměřeno hlavně na systémový rozvoj kariérka v ČR)Česká asociace kariérového poradenství (zaměřeno hlavně na vzdělávání v návaznosti na personalistiku, organizace soutěže Moudrá sova ) a Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj (zaměřeno na témata kvality v poradenství a intervize). Samozřejmě témata v závorkách nejsou striktně vymezená, ale je o hrubou skicu pro vaši představu, co je často na setkáních objevuje jako téma. Já osobně platím členství ve Sdružení KP a za bývalé zaměstnavatele jsem byla i členem ČAKP.

katalog poradců jobhub.png

Akce pro veřejnost (konference, networking, či v rámci vzdělávání) se samozřejmě občas objevují jako součást projektových či jiných soukromých aktivit (př. networking aktivity kolegyně Lucky Václavkové ad.). Nezbývá než doporučit: vydejte se mezi kolegy, ptejte se, co dělají, vyměňte si vizitky, kontakty na LinkdIn... nikdy nevíte, kdy se naskytne možnost tvořit něco společně.

Lucka zároveň založila na Facebooku skupinu Kariéroví poradci, koučové, lektoři a další nadšenci CZ & SK, kde se dostanete k novinkám, akcím, knihám, metodikám, které mezi sebou členové sdílejí. Vaší aktivitě se samozřejmě také meze nekladou:)

Posladní doporučení se týká registrace a/nebo listování v Katalogu poradců, který vznikl z projektu JobHub. Kde můžete snadným filtrování najít  kolegy v regionu, hledat podle typu aktiv, ceny služeb atp. Katalog je novinka vzniklá, a bohužel v zápětí hned po vzniku z politického důvodu odsunutá stranou, v r. 2019. Jde o aplikaci funkční, takže je jen na nás, zda nás bude v profilech dostatek na to, aby se aplikace mohla dále rozvíjet a sloužila efektivně jak nám poradcům pro networking, tak našim klientům pro lepší výběr poradenské služby.

bublina_logo_fialová.gif

6// metodiky & nástroje pro práci

Pár let dozadu si pamatuji, jak hledáme většinu inspirace, nástrojů, publikací v zahraničí. Což je samozřejmě stále, v rámci rozšiřování obzorů, důležité. Ale osobně mám velkou radost, že za posledních pár let se objevilo mnoho knih, nástrojů (offline i online), metodologií, které jsou zajímavé, inovativní a vytvořeny poradci v ČR, jak vsoukromé, tak v nezisk, tak ve veřejné správě. Podle mého názoru k tomu přispěla mj. právě také organizace Národní ceny kariérového poradenství ze strany Euroguidance

Dát dohromady seznamy se pokusilo více organizací. Výběr za EG najdete zde. Výběr za NPF zde. Výběr za Sdružení KP zde. Výběr za ČAKP zde. Pohled na přehled metod přes životní situace, které jako kariéroví poradci řešíme, najdete v JobHubu zde.

 
ebook recruitment hacking by career designer petra drahonovsk career coaching counsling karierko

Samozřejmě platí výše zmíněné, že velkým zásobníkem inspirativních metod, nástrojů a pomůcek jsou sborníky Národní ceny KP od Euroguidance. A stojí za to probrat se i ročníky pár let na zpět. Soukromý výběr fyzických nástrojů, pomůcek, a hlavně různých typů karet pro práci s klienty, najdete také na eshopu b-creative Magdy Shymon. Dvoje karty vydalo také Centrum kompetencí (karty s názvy profesí + karty s tématy pracovních motivací). 

kariérový dijář pro self career management a rozvoj osobní značky by career designer petra drahonovska karierovy koucink selfcoaching
Kariérové karTY -  vybíráš střední školu - facilitační nástroj pro volbu střední školy
kariérový dijář pro self career management a rozvoj osobní značky by career designer petra drahonovska karierovy koucink selfcoaching
bublina_logo_fialová.gif

7// ne-mít certifikát / titul?

 

Častá otázka je, zda "mohu kariérového poradce někde oficiálně vystudovat"? Odpověď zní ano i ne... běžnější praxí je, že to široké spektrum informací, znalostí, dovedností z našeho oboru prostě po střípkách skládáme z různých kurzů (edu: neformální), škol (edu: formální), praxe (edu: informální). Informace, kde hledat kvalitní kurzy najdete v dalších bodech. 

Pokud toužíte po VŠ (Bc.) titulu právě v této oblasti, a nechcete na peďák, ani na sociologii, ani na ekonomku, ani na psychologii, ani na andragogiku (což jsou asi nejtypičtější blízké obory, které má vystudováno většina současných kariérových poradců, koučů), můžete se podívat na obor Poradenství v odborném vzdělávání, který najdete trochu překvapivě v Praze v Suchdole pod ČZU Institutem vzdělávání a poradenství. Osobně se mi líbí, že je studium hodně zaměřené na praxi, praktické úkoly, cvičení a pravidelně zvou do výuky lidi z praxe (i já se tam dvakrát za rok již tradičně stavím:). 

Pokud už vás další studium na VŠ neláká, s jedním titulem si vystačíte, ale rádi byste přeci jen nějaký oficálnější dokument, certifikát přímo v oblasti kariérka, pak je fajn se možná podívat na to, co nám nabízí Národní soustava kvalifikací (NSK, navazující na NSP) >> zde najdete stovky zkoušek profesní kvalifikace v různých oborech vč. kariérka (= kvalifikační standardy), které ověřují vaší praxi, a formálně tak, na celostátní úrovni, uznávají vaší kvalifikaci ve vybraném oboru.  Na tento typ zkoušky se můžete připravit sami: dle detailního popisu na webu vždy víte, co je předmětem zkoušení. Má jít primárně o zkoušku ověřování dosavadní praxe.

NSK zkouška kariérový poradce Zelený pruh Akademie řemesel Drahoňovská

Popisy kvalifikačního standardu (co musíte umět) najdete: pro oblast poradenství ve vzdělávání zde, pro oblast poradenství pro znevýhodněné zde, pro oblast poradenství pro zaměstnanost zde. U každé kvalifikace najdete pdf-ka s detailním popisem zkoušky a hlavně se seznamem autorizovaných osob =  institucí, u kterých můžete certifikát získat. 

 

Já př. konkrétně přezkušuji (jako předseda komise a zástupce autorizované osoby) kvalifikaci pro oblasti vzdělávání, a to pro autorizovanou osobu Akademie řemesel Zelený pruh. Zkoušky jsou vyhlašujeme cca 2 - 4x do roka. A před zkouškou lze absolvovat i přípravný kurz. 

bublina_logo_fialová.gif

8// s kým studovat kariérko offline

 

Ambicí této sekce není udělat komplexní výčet (on-site) kurzů a workshopů, protože nabídka se dost proměňuje. Třeba mj. také v závislosti na různých běžících projektech atp. Ráda bych spíše v této sekci uvedla určité "stálice" a organizace i jednotlivce, kteří se v našem oboru pohybují dlouho a přinášejí kvalitní výběr témat, novinek a metodologií. Jak už jsem uváděla, o pestrou nabídku různých lektorů z ČR i zahraničí se skvěle stará Euroguidance. Přihlášky na kurzy ideálně neprošvihnete, pokud budete odběrateli newsletteru. Pokud máte angličtinu alespoň na B1, nebojte se zkusit i akce v angličtině. Pokud je na kurz, které jsou většinou hrazené z EG budgetu (tj. pro nás zdarma) převis zájemců, hraje roli motivace, vaše aktivita v kariérku a přednost pro nováčky.

Co se týká dlouhodobého vzdělávání budoucích i stávajících kariérových poradců a koučů (bez ohledu na to, zda děláte ve škole, na ÚP, v neziskovce, či soukromě) doporučuji se zúčastnit kurzů některé z těchto organizací:

- kurzy  EKS (Praha)

- kurzy InfoKariéry (Plzeň)

- kurzy Centra kompetencí (Praha)

- kurzy Centra vzdělávání všem (Brno)

- kurzy Aspektu (Náchod, Rychnov n.K.)

- kurzy koučky a psycholožky Sylvie Navarové (Brno)

Snímek obrazovky 2019-09-06 v 17.27_edit

A proč doporučuji právě jejich kurzy? Jedním z důvodů je, že i samotní lektoři těchto kurzů se neustále vzdělávají (= pro mě osobně vždy dobrý signál) . A převažující většina z nich i dělá velkou část pracovního času vlastní práci s klienty (= dobrý signál č.2). Většina navíc souzní s aktuálními trendy v poradenství stavěné na koučovacím aktivizačním přístupu klienta, na práci s kompetencemi (často dle medodiky CHQ), profesními portfolii tj. obecně vede, podporuje klienta na cestě k jeho "self career managementu". Většina z těchto organizací také rezonuje s tím, že je fajn zapojovat do poradenství všechny smysly, kreativitu, ale také mít kvalitní informace a tvrdá data o aktuální situaci na trhu práce. S většinou se také asi shodneme na tom, že různé varianty testování jsou fajn doplňkem, ale rozhodně ne jediným, ani hlavním nástrojem kariérového poradenství (protože párování předpokladů s pozicemi, které čím dál rychleji vznikají a zanikají a prolínají se, je a bude čím dál více obtížnější, ne-li do budoucna nemožné).

I možná proto se snaží u poradců formou vzdělávání rozvíjet další nové, alternativní techniky a metody.

bublina_logo_fialová.gif

9// kde studovat kariérko online

Studium online může mít hodně podob. Může jít o textové materiály, ať ve formě webu, či doc, či pdf (např. tady můj infoweb o moderním přístupu k životopisu www.nejlepsiCV.cz či o online osobním marketingu www.JAsro.cz), či kdysi zpracované (a bohužel již neaktualizované) free pdfka o úvodu do kariérka pro poradce na školách (NUV původní kurz eKariera). Může jít i o zajímavé profesní blogy, které sice nemají strukturu kurzu, ale jsou pro vás obohacující. 

 

Může jít i o dnes velmi populární podobu audio - ve formě tzv. podcastů. Ty mají výhodu, že je můžeme poslouchat při řízení, mytí nádobí, běhání, ... Každý majitel jablečného mobilu má automaticky aplikaci Podcast, pro Android je to např. PodcastAddict, ve kterých si můžete snadno přidat podcasty podle klíčových slov. Aktualizovaný přehled českých podcastů najdete ideálně na www.CeskePodcasty.cz, kde za kariérko doporučuji např.: Buduj značku (oblast marketingu), Na volně podnikání (rozhovory z různých oblastí podnikání), Kariérní příběhy (rozhovory na téma kariéra), Career Designer (rozhovory s 24 lidmi, co nabírají do firem + čtený kariérový blog o trendech v kariérku), Vaše jméno je vaše značka (oblast osobního marketingu)... plus samozřejmě cokoliv, co vás rozvíjí (př. podcasty Akademie věd, Forbes, atp.).

Jedna z interaktivnějších podob online vzdělávání je mj. forma webináře. Jde o živý přenos lektora, často s možností ptát se, interagovat. V ČR na tyto webináře můžete občas narazit i v oblasti kariérka (v 2018 jsem realizovala pro FDV MSPV) - většinou jde o nárazovky, či aktivity z projektů, které je nutné průběžně sledovat. Ze zahraničních zdrojů doporučuji účast na webinářích z oblasti kariéra CERIC (Kanada).

Klasické online kurzy, které umožní samostudium ve vámi preferovaném čase najdete v ČR  asi v největší míře buď na platformě VímVíc - nejvíce v sekci kariéra či osobní rozvoj (mám zde i online kurz na téma Osobní marketing a práce s osobní značkou) či Seduo - sekce osobní rozvoj. Nejde přímo o kurzy pro kariérové poradce, ale tematicky rozhodně ano (zpravidla tu najdeme hodně soft témata př. sebeprezentace atp., ale také hard o životopisu, o pohovorech atp.).

vímvíc online kurz osobní marketing a osobní značka by Career Designer Petra Drahňovská
udemy_edited.png
edx_edited.png
coursera_edited.png
Snímek obrazovky 2019-09-06 v 17.28_edit

VímVíc a Seduo jsou zmenšenou obdobou obrovských vzdělávacích platforem: Udemy, Coursera a EdX. Zde můžete volit a hledat podle klíčových slov, ale třeba i dle jazyka, úrovně, toho zda chcete kurz bezplatný, či širší placenou verzi atp. Vzhledem k tomu, že čas, který samostudiu věnujete je na vás, doporučuji nebát se opravdu studovat v cizích jazycích a rozšiřovat si tak obzory. 

A poslední oblastí, na kterou je třeba v rámci sebe vzdělávání nezapomínat, je sledování trendů na trhu práce. Samozřejmě doporučuji sledovat statiky ČSÚ a MPSV. A pokud se vám v primárních datech hůře orientuje, doporučuji interpretaci ve formě Datových snídaní, na které můžete dorazit buď osobně, nebo si je pustit zpětně na SlidesLive profilu LMC. Pokud váš původní/současný background není v HR a nemůžete tak čerpat novinky v této sféře ze svého aktuálního okolí, můžete začít odebírat newslettery různých personálek či portálů práce či se zapojit a sledovat např. diskuse facebookové skupiny #HRdinky.

Snímek obrazovky 2019-09-09 v 23.34.46.p
bublina_logo_fialová.gif

10// intervize & supervize

Supervize přímo specializovaná na podporu kariérových poradců v tuto chvíli neexistuje, ale mnoho týmů tuto podpůrnou službu expertů, kteří facilitují reflexi naší práce s klienty,  využívá v rámci supervize v sociálních službách či v rámci klasické supervize typické pro terapeutické a/nebo jiné psychologické služby. Jde o možnost probrat v rámci formálního supervizního setkání s expertem z dané sféry anonymizovaně to, co a jak řešíme s klienty. Zpravidla je možnost sdílet tento anonymizovaný příběh klienta se supervizorem již ukotvena ve smlouvě a/nebo v etickém kodexu dané organizace. Výhodou oproti "neformálnímu popovídání si s kolegou" je pohled z venčí, nicméně optikou člověka, která zná rámec naší praxe, profese a může jak naši zkušenost reflektovat, tak na situaci doplňovat vlastní expertní pohled. Tato forma podpory poradcům pomáhá porozumět zpětně různým situacím s klienty (či se připravit na následná setkání), nahlédnout je jinak a je tak zároveň i určitou formou učení se. Často je také uváděna mezi nástroje prevence vyhoření.

 

Intervize je variantou supervize postavená na peer2peer podpoře (mezi kolegy na stejné úrovni). Od výše zmíněného neformálního povídání si s kolegy má většinou facilitátora, jasně omezený čas a jasné cíle či témata. Pokud byste chtěli vyzkoušet sdílení s kolegy na úrovni intervize online, pořádám tato setkávání pravidelně cca jednou za dva měsíce. Zájemci mohou sledovat nově vypsané datumy zde v tabulce. Členové www.sdruzeniKP.cz jsou o termínech informováni newsletterem a jsou automaticky přidáni do událostí v kalendáři. Pokud členem nejste a zájem o intervizi přesto máte, kontaktujte mě na info@petradrahonovska.cz