August 5, 2019

Let’s come right out with it: who’s going with me at the end of August to a career retreat in Guatemala? I would guess that a couple people hesitate a little because even if they let themselves be seduced by the Mayan Empire, they still have no idea, just as I still ha...

May 7, 2019

Když to vypálím rovnou: kdo se mnou pojedete teď na konci srpna na kariérový retreat do Guatemaly, tak tipuju, že pár lidí trochu zaváhá, protože i kdyby se mayskou říší zlákat nechali, tak vlastně netuší, stejně jako já jsem ještě nedávno netušila, co retreat je, a na...

December 12, 2018

I dedicate today’s blog to all side jobs, side projects, pilot experiments … in short, it is about all projects that we engage in during the evenings, on the weekends, i.e. after the work that pays our bills … Let’s have a look at what such work brings us, what benefit...

September 4, 2018

Dnešní blog jsem věnovala všem pracovním vedlejšákům, projektíkům, pilotním pokusům, bokovkám… zkrátka je o všech projektech, do kterých se pouštíme po večerech, o víkendech tj. po naší práci, která nám platí složenky… Pojďme se mrknout na to, co nám to přináší, jaké b...

May 20, 2018

Robots assembling cars, robots sorting cucumbers according to shape, robots instead of cashiers at Tesco, robot drivers (their history reaches almost 100 years back), robots working in conditions that are unpleasant for people (heat, cold, bad air…) - I don’t think thi...

February 20, 2018

Robot montující auto, robot třídící okurky podle tvaru, robot místo prodavačky v Tesco, roboti řidiči (historie sahá už skoro 100 let dozadu), roboti pracující v podmínkách, které jsou obtížné pro lidi (horko, zima, špatný vzduch…) - to nás, myslím, už nikoho nepřekvap...

December 29, 2017

When I started preparing this blog, drawing a mind map, the key words which started popping up in front of me were: unlimited options as a trap, why we sometimes cannot switch off, escape from ourselves, … hmmm these ideas, as well as the volcano in the headlines sound...

September 29, 2017

Začala jsem si připravovat myšlenkovou mapu tohoto blogu a klíčová slova, která mi sama přede mnou naskakovala byla: nekonečná nabídka možností jako past, proč někde prostě nemůžeme vypnout, útěk sám před sebou, … hmmm, a ještě ta sopka k tomu v názvu, to tedy vyznívá...

April 13, 2017

How often do you meet a group of geeks discussing the new VR/AR/AI trends (and who knows which abbreviations we will need in the future) together in one place with a millionaire driving a Ferrari who is right next to you buying his coffee, alternative artists wearing c...

April 2, 2017

Jak často narazíte na jednom místě na skupinku geeků řešící nové trendy ve VR/AR/AI (a kdo ví, jaké další zkratky za chvíli přibudou), milionáře s Ferrari, který si vedle vás kupuje kafe, alternativní umělce v ujetých post-hippie oblečkách, a to vše za zvuku beatů polo...

Please reload

Archiv
Please reload

Nedávné články
Please reload

  • White SoundCloud Icon
  • White YouTube Icon
  • Facebook Clean
  • Instagram EN tips
  • Instagram CZ tipy
  • Twitter Clean
  • White Tumblr Icon
  • TikTok  EN
  • TikTok CZ

Odebírejte tipy, které vám pomohou posílit vaši osobní značku na trhu práce! Newsletter max 4x/rok.

(just in Czech language)

vaše osobní údaje zůstávají  pouze u nás, bezpečně zpracovány podle GDPR

 na základě registrace vyjadřujete SOUHLAS se zasíláním newsletteru - odhlásit se můžete kdykoliv přímo z emailu newsletteru

zasláním zprávy vč. kontaktních údajů jsou tyto vaše informace u nás v Career Designer automaticky uloženy pro možnost další komunikace kariérových témat s vámi, a to dle platné legislativy v ČR a EU a dle našich Pomínek ochrany soukromí; o vyjmutí z našeho adresáře nám můžete kdykoliv napsat na info@petradrahonovska.cz | by sending a message incl. contact information, this information is automatically stored at Career Designer for the possibility of further communication of career topics with you, in accordance with applicable legislation in the Czech Republic and the EU and our Privacy Policy you can write to us at any time at info@petradrahonovska.cz