top of page

workshopy & školení pro firmy

Lektorujeme témata, kterými sami aktuálně profesně i soukromě žijeme. Vice o týmu lektorů Career Designer najdete zde.

kreativta

PREZENTAČNÍ A LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI ONLINE & OFFLINE

 

CO SI ODNESETE?

 • schopnost prezentovat autenticky, přirozeně tak, aby si publikum vaše sdělení pamatovalo

 • tipy, jak i přes všechny univerzální tipy zůstat sám sebou (propojení s osobní značkou)

 • tipy na techniky, jak pracovat se stresem v těle a jak se uvolnit

 • tipy na kreativní práci s flipem a originální vizuálně pěkné moderní prezentace
  (propojení na sketchnote, mindmaps)

 • dovednosti, jak si publikum získat na svoji stranu a minimalizovat rušivé prvky

 • zkušenost prezentace před kamerou vč. vyhodnocení

 

PRO KOHO TO JE?

 • manažeři prezentují firmu dovnitř i vně

 • prezentátoři na poradách a konferencích

 • vedoucí týmů vystupující před ostatními

 • lektoři, kteří se chtějí posunout o level dál

SKETCHNOTING A VIZUALNÍ PRVKY VE FIREMNÍ KOMUNIKACI

CO SI ODNESETE?

 • dovednost vyjadřovat se efektivně vizuální zkratkou 

 • sadu vizuálních prvků užitečných právě v kontextu vaší firmy

 • zkušenost, že sketchnoting není o kreslení a umění, ale o lepším předávání informace

 • tipy na využití sketchnotingu v týmové spolupráci 

 • vlastní sadu sketchnotes, kterou si během různých variací cvičení sami vytvoříte 

 • zlepšení předávání info v týmu a zapamatování si informace posluchačů až o 20%!

 • propojení s technikou myšlenkových map

 

PRO KOHO TO JE?

 • týmy, které chtějí zkvalitnit spolupráci a komunikaci

 • inovátoři, kteří hledají nové úhly pohledu na zaběhané procesy

 • prezentující manažeři (na poradách, na konfereních), kteří chtějí zefektivnit svá vystoupení

 • prezentující lektoři, koučové, mentoři, kteří chtějí kvalitněji a zajímavěji předávat informace

MYŠLENKOVÉ MAPY PRO PRÁCI V TÝMU A PRO KLIENTSKOU PRÁCI 

CO SI ODNESETE?

natrénovanou dovednost využít myšlenkové mapy při ...

 • brainstormingu individuálním i skupinovém

 • přípravě na schůzku + zápisu během schůzek 

 • práci s klienty během koučování / konzultace / mentoringu / pohovoru ...

 • vytahování podstatných info z (nejen) odborných textů

 • zápiskách z porad, schůzek, konferencí

 • přípravě a vlastní prezentaci před publikem

 • předávání informací uvnitř i vně firmu

 • propojení s technikou sketchnotingu

.. toto vše si osvojíte za použití tužky, pastelek, papíru, ... ale osvojíte si i práci v online nástrojích

PRO KOHO TO JE?

 • vedoucí týmů a manažeři, kteří chtějí předávat důležité informace tak, aby nezapadly

 • koučové, lektoři, facilitátoři, mentoři

 • profesionálové pracující s klienty

 • osvč

PRINCIPY INFOGRAFIK V TVORBĚ PREZENTACÍ 

CO SI ODNESETE?

 • pochopení principu tvorby infografik

 • dovednost vyjadřovat se efektivně vizuální zkratkou 

 • dovednost vystavět kolem předávané informace příběh a zvolit adekvátní vizuální podobu

 • dovednost vytvářet vlastní infografiky se základními online nástroji, které jsou dostupné zdarma

 • schopnost předat svoji představu ve skice grafikovi tak, aby jste šeřili čas oboum stranám 

 

PRO KOHO TO JE?

 • vedoucí týmů a manažeři, kteří chtějí předávat důležité informace tak, aby nezapadly

 • koučové, lektoři, facilitátoři, mentoři

 • profesionálové pracující s klienty

 • osvč

TECHNIKY PRO PRÁCI S VIZEMI & AKČNÍMI PLÁNY 

CO SI ODNESETE?

 • jak efektivně definovat vize pro rozvoj týmů i individuální práci

 • vyvážení práce s pravou a levou mozkovou hemisférou při práce s vizí

 • pochopení principu práce s vision boardy

 • facilitace individuální / týmové diskuse na základě vision boardů

 • definování akčních plánů na základě vision boardů

 

PRO KOHO TO JE?

 • vedoucí týmů a manažeři, kteří chtějí opírat své cíle svého týmu o kvalitně definované vize

 • inovátoři

 • change manageři

 • každý zaměstnanec, který se chce opírat své cíle o kvalitně definované vize

kariérko

LINKEDIN PRO ZAMĚSTNANCE - NÁSTROJ PRO NETWORKING A EMPLOYEE BRANDING

CO SI ODNESETE?

 • aktualizovaný autentický LinkedIn profil podle aktuálních trendů při prezentaci osobní značky

 • znalosti, jak LinkedIn profil využít pro kvalitní networking v businessu

 • tipy, jak LinkedIn profily zaměstnanců přirozeně využívat také k propagaci zaměstnavatele

 • tipy, jak využívat na maximum interaktivní prvky a jak tím rozvíjet networking

 • individuální pojetí vašeho osobního LinkedIn
  (cílem není vytvořit unifikované profily, ale zachytit osobnost každého jednotlivce)

 • informace, jak LinkedIn funguje a jak je optimální ho propojovat s dalšími e-nástroji 

 • porovnávní a ukázky kvalitativního vs. kvantitativního přístupu v content marketingu

 • téma corporate ambassadors (vyladění PR značek jednotlivců zaměstnanců vs. brandu firmy)

 

PRO KOHO TO JE?

 • management reprezentující firmu dovnitř i ven

 • zaměstnanci sales a PR oddělení reprezentující organizaci navenek

 • talenti v rámci talent programů

 • inovátoři organizace

OSOBNÍ ZNAČKA A JEJÍ PREZENTACE PRO ZAMĚSTNANCE​ S DIJÁŘEM

CO SI ODNESETE?

 • jasně definovanou vlastní osobní značku díky www.diJAr.cz

 • informace přetavené do vlastní praxe, z čeho se váš osobní brand skládá

 • konkrétní tipy, jak v jednotlivých oblastech svoji značku posilovat a dále rozvíjet

 • přehled nástrojů pro rozvoj značky při osobním networkingu a zároveň v online světě

 • tipy, jak zapracovat osobní značku do vašeho LinkedIn profilu a zefektivnit profesní networking

 • osvojení si dovednosti corporate ambasadors (jak skrze osobní brand posilovat brand firemní)

 • trénink video prezentací aktualizované osobní značky vč. konzultace vizuální stránky prezentace 
  (gestika, mimika, oblékání, doplňky, ...)
   

 

PRO KOHO TO JE?

 • management a klíčoví lidé v organizaci

 • talenti v rámci talent programů

 • inovátoři organizace

 • zaměstnanci v procesu změny (talenti, rodiče při návratu z rodičovské, trainees, ...)

ZEN ​CAREER MANAGEMENT - PRÁCE S OSOBNÍ ZNAČKOU JAKO PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ S DIJÁŘEM

CO SI ODNESETE?

 • dovednost, jak v současné době rozvíjet smysluplně a vyváženě svoji kariéru uvnitř i vně firmy

 • informace, co, jak a proč se mění na současném trhu práce a co dnes ovlivňuje náš profesní růst

 • komplexní pohled na vaši osobnost - kde nyní profesně jsem, odkud kam kráčím

 • tipy, jak se (nejen) profesně kotvit v současném proměnlivém světě (ad koncept: tekutá modernita)

 • tipy, jak balancovat dnešní pluralitu realit (př. identita virtuální vs. reálná) 

 • definování osobní značky a akční plán jejího dalšího rozvoje jako prevence syndromu vyhoření

 • vlastní www.diJAr.cz, který bude základním pracovním nástrojem pro výše uvedené

+ speciálně pro HR: nástroje a tipy, jak oslovit a rozvíjet talentované millennials

 

PRO KOHO TO JE?

 • management 

 • talenti v rámci talent programů

 • inovátoři organizace

 • HR (train the trainer program)

 

Workshop v podobě komplexního rozvojového programu lze realizovat zároveň ve spolupráci s Bc. Šárkou Francírkovou (www.vnitrnistabilita.cz), která se specializuje na techniky kinestetického a smyslového vnímání podporující kvalitnější ukotvení se v každodenní pluralitě našich identit (realit). 

SMYSLUPLNÉ A UDRŽITELNÉ PLÁNOVÁNÍ SABBATICALS PRO ZAMĚSTNANCE

 

CO SI ODNESETE?

 • jasné definování si vize a dalších profesních kroků u klíčových lidí ve firmě, kteří plánují profesní pauzu

 • revizi profesních hodnot

 • revizi profesního portfolia

 • jasně definovaná očekávání od profesní pauzy vč. plánu délky vzhledem k cíli

 • definovaný plán návratu ze sabbatical

 • to vše za pomocí nástroje www.diJAr.cz a prací s principy self career management a osobním brandingem

 

PRO KOHO TO JE?

 • jakýkoliv klíčový zaměstnanec firmy, u kterého je firma otevřena diskusi k profesní pauze 

FORMA

 • u více zaměstnanců ve stejné etapě kariéry > workshop
 • či u jednotlivců jako podpora formou kariérového koučinku 

JAK MĚNIT FIRMU ZEVNITŘ - CHANGE MANAGEMENT "TRAIN THE TRAINER" 

CO SI ODNESETE?

​tréninkem osvojenou metodiku jak

 • nastavit kvalitně změnový projekt (cíle, zapojení aktérů, harmonogram, interní komunikace) 

 • jak ho efektivně a rychle implementovat do stávajících procesů firmy

 • jak propojit klíčové osoby ve firmě tak, aby táhly v projektu za jeden provaz

 • jak ve změnových projektech propojit mangement + procesy + technická řešení 

 • jak vtáhnout do projektu klíčové zaměstnance tak, aby si projekt vzali za svůj

 

PRO KOHO TO JE?

 • korporátní management 

 • majitelé, manažeři středních a menších firem

Workshopem vás provází Alexandra García Gjurić, change management expert (www.g2change.com), která má praxi v zavádění velkých změnových tech i business projektů (př. ING, Google v České spořitelně ad.). S ní společně propojujeme rovinu individuální změny (postoje, využití individuálního potenciálu) a změny v celé firmě.

Snímek obrazovky 2019-09-06 v 17.27_edit

KARIÉROVÝ KURZ PRO HLADKÉ NÁVRATY VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ PO DELŠÍ PROFESNÍ PAUZE & DOBRÉ NASTAVENÍ PART-TIME SPOLUPRACÍ

= smyslupný CSR benefit pro vaše zaměstnance.

CO SI ODNESETE?

​tréninkem a sdílení ve skupině si osvojíte metody jak na

 • životně-profesní inventury, práci s aktualizací osobní značky, uvědomění si vlastní hodnoty ve firmě, update aktuálních profesních znalostí, dovedností, zdravou sebeprezentace profesního know-how uvnitř firmy, win-win princip corporate ambassadors

 

PRO KOHO TO JE?

 • pro všechny vaše klíčové zaměstnance, kteří se právě chystají vrátit ... po mateřské, rodičovské ... po dlouhodobé péči o nemocné děti, partnery, starší rodiče ... po sabbaticalu, práci v zahraničí ... po delších pauzách po úrazech, nemocech

Workshop realizujeme ve spolupráci s Baby Office zajišťující případné hlídání dětí.

práce na dálku

PRÁCE NA DÁLKU V TÝMU ANEB DIGITÁLNÍ NOMÁDSTVÍ JAKO FIREMNÍ BENEFIT

CO SI ODNESETE?

 • praxi, co ne/funguje při práci na dálku ze strany členů týmu

 • praxi, co ne/funguje při práci na dálku ze strany člověka, který tým řídí

 • nástroje, tipy, co pomáhá při koncentraci při samostatné práci na dálku

 • nástroje pro sdílení informací na dálku

 • efektivní trekovací nástroje - např. www.iknowmytime.com 

 • kontext měnícího se trhu práce - moderní přístup k motivaci zaměstnanců, trendy v benefitech

 

PRO KOHO TO JE?

 • management, vedení firmy

 • HR

 • všichni zaměstnanci pracující remote  

time mng

VYROVNANÝ TIME MANAGEMENT

CO SI ODNESETE?

 • tipy, jak práci s moderními online /cloud nástroji skloubit s technikami time-managementu podle Davida Rocka (time-management podle neurověd), GTD (getting things done) a ZTD (zen to done), bullet metoda, ad.

 • vlastní vypracované příklady dle jednotlivých technik pro vyvážené řízení času i úkolů

 • tipy na online-offline balance podle aktuálních poznatků neurovědy

 • přístup zdarma do aplikace I Know My Time a okamžité reporty (časové snímky) vašeho Google kalendáře

 

PRO KOHO TO JE?

 • pro každého, kdo chce být spokojen s tím, jak tráví svůj pracovní i volný čas

 • pro každého, kdo si chce osvojit efektivní práci s časem a úkoly online i offline 

LEAN CANVAS V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ

CO SI ODNESETE?

 • informace, co lean canvas je a jak s ním krok po kroku pracovat

 • zkušenost zpracovat s vlastní lean canvas pro váš projekt

 • dovednost vytěžit z lean canvas maximum ve chvíli tvorby nových projektů

 • dovednost pracovat s lean canvas v případě revizí projektů běžících

 • zkušenost zpracování lean canvas individuálně vs. v týmu

 

PRO KOHO TO JE?

 • management

 • vedoucí týmů

 • projektoví manažeři

 • profesionálové v oblasti change management

G SUITE (ex GOOGLE APPS) A DALŠÍ CLOUD NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A ČASU 

CO SI ODNESETE?

 • znalost a pochopení fungování práce v cloudu vč. výhod i úskalí, která to přináší

 • pochopení principů a výhod fungování G Suite (ex Google Apps) vč. tipů, jak efektivně propojit Gmail, kalendář, kontakty, úkoly Keep, online Disk/Drive, G+ komunity pro firemní využití, Hangouts (či Hangouts on Air pro online workshopy), případně využití interních Google Sites

 • tipy, jak práci s těmito nástroji skloubit s klasickými i moderními technikami time-managementu podle Davida Rocka, GTD a ZTD

 • tipy, jak tyto a další online nástroje využít pro jednoduché, ale efektivní projektové řízení

 • tipy na online-offline balance podle aktuálních poznatků neurovědy

 

PRO KOHO TO JE?

 • pro každého, kdo chce s jistotou a bezpečně ovládat základní sadu Google nástrojů

 • pro každého, kdo si chce osvojit efektivní a zároveň vyváženou práci online vs. offlne

 

Rozsáhlejší školicí programy vč. technické implementace a následné technické podpory G Suite realizuji ve spolupráci s www.netmail.eu - certifikovaného partnera Google.

hr

AI + DALŠÍ ONLINE NÁSTROJE & JEJICH VLIV NA KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

CO SI ODNESETE?

 • jak technologie v čele s AI ovlivňuje svět práce > specificky HR a nábor

 • touto optikou se podíváme na jednotlivce a a jejich možnosti pomoci si na trhu práce sami (a jak)

 • podíváme se, kde nám, poradcům, AI a další nástroje práci budou brát a kde nám ji naopak mohou ušetřit a zefektivnit

 • práci v online nástrojích vč. zadávání promtů do jazykových modelů si vyzkoušíme na typických situacích, které řeší klienti na trhu práce či přímo my jako poradci 

PRO KOHO TO JE?

 • kariéroví poradci

 • kariéroví kouči

 • kouči

 • všichni profíci na volné noze v oblasti rozvoje lidí

 • studenti andragogiky, kariérového poradenství

PODNIKAVOST (ENTREPRENEURSHIP) PRO KARIÉROVÉ PORADCE - ZAMĚSTNANCE

CO SI ODNESETE?

 • seznámení se s pojmem entrepreneurship / podnikavost, jeho principy a pochopení, proč tuto dovednost dnes vyžaduje mnoho firem po svých řadových zaměstnancích

 • seznámení se s variantami podnikavosti a podnikání v kariérku

 • osvojení si základů design thinking pro zaměstnance

 • osvojení si základů marketingu pro zaměstnance

PRO KOHO TO JE?

 • kariéroví poradci

 • kariéroví kouči

 • kouči

 • všichni profíci na volné noze v oblasti rozvoje lidí

 • studenti andragogiky, kariérového poradenství

Kdo má zájem nastartovat reálně své podnikatelské aktivity v oblasti kariérka, ať na plný či částečný úvazek, doporučuji účast na našem kurzu k tomuto tématu, který realizuje Petra Drahoňovská + Lucie Václavková v tandemu https://zeptejseporadce.cz/kurzy/. 

Screen Shot 2021-12-13 at 13.41_edited.jpg

SYNDROM VYHOŘENÍ A STRES MANAGEMENT PRO KARIÉROVÉ PORADCE A DALŠÍ KLIENTSKÉ PRACOVNÍKY

CO SI ODNESETE?

 • jaké jsou hranice profese kariérového poradce v oblasti syndromu vyhoření

 • typické charakteristiky stresu, syndromu vyhoření, worksholismu 

 • porozumění vývoji konceptu syndromu vyhoření (Freudenberger, Maslachová, ...) 

 • typické případové situace k tématu, se kterými se jako kariéroví poradci setkáváme

 • aplikace prvků a cvičení z pozitivní psychologie jako nástroji prevence vyhoření (Seligman, ...) 

PRO KOHO TO JE?

 • kariéroví poradci ve všech sektorech (školství, úřady práce, nezisk, soukromý sektor)

 • další profesionálové přímo pracující s klienty 

TRÉNINK T2T PRO INTERNÍ FIREMNÍ OUTPLACEMENT

CO SI ODNESETE?

 • train the trainer koncept 

 • specifika kariérového koučinku oproti klasickému koučování

 • porozumění hlavním trendům v oblasti career managementu uvnitř firem

 • pochopení a know-how rozdílu mezi kariérovým poradenstvím vs. koučinkem

 • kvalitní moderní informační zdroje pro kariérové poradenství (hard skills část) 

 • know-how, jak kvalitně nastavit a realizovat systém outplacementu

PRO KOHO TO JE?

 • interní firemní kouči

 • HR s potenciálem (kariérového) kouče

 • talenti s potenciálem (kariérového) kouče

bottom of page