workshopy & školení pro firmy

Lektorujeme témata, kterými sami aktuálně profesně i soukromě žijeme. Vice o týmu lektorů Career Designer najdete zde.

 

PREZENTAČNÍ A LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI KREATIVNĚ A BEZE STRESU

 

CO SI ODNESETE?

 • schopnost prezentovat autenticky, přirozeně tak, aby si publikum vaše sdělení pamatovalo

 • tipy, jak i přes všechny univerzální tipy zůstat sám sebou (propojení s osobní značkou)

 • tipy na techniky, jak pracovat se stresem v těle a jak se uvolnit

 • tipy na kreativní práci s flipem a originální vizuálně pěkné moderní prezentace
  (propojení na sketchnote, mindmaps)

 • dovednosti, jak si publikum získat na svoji stranu a minimalizovat rušivé prvky

 • zkušenost prezentace před kamerou vč. vyhodnocení

 

PRO KOHO TO JE?

 • manažeři prezentují firmu dovnitř i vně

 • prezentátoři na poradách a konferencích

 • vedoucí týmů vystupující před ostatními

 • lektoři, kteří se chtějí posunout o level dál

SKETCHNOTING A VIZUALNÍ PRVKY VE FIREMNÍ KOMUNIKACI

CO SI ODNESETE?

 • dovednost vyjadřovat se efektivně vizuální zkratkou 

 • sadu vizuálních prvků užitečných právě v kontextu vaší firmy

 • zkušenost, že sketchnoting není o kreslení a umění, ale o lepším předávání informace

 • tipy na využití sketchnotingu v týmové spolupráci 

 • vlastní sadu sketchnotes, kterou si během různých variací cvičení sami vytvoříte 

 • zlepšení předávání info v týmu a zapamatování si informace posluchačů až o 20%!

 • propojení s technikou myšlenkových map

 

PRO KOHO TO JE?

 • týmy, které chtějí zkvalitnit spolupráci a komunikaci

 • inovátoři, kteří hledají nové úhly pohledu na zaběhané procesy

 • prezentující manažeři (na poradách, na konfereních), kteří chtějí zefektivnit svá vystoupení

 • prezentující lektoři, koučové, mentoři, kteří chtějí kvalitněji a zajímavěji předávat informace

MYŠLENKOVÉ MAPY PRO PRÁCI V TÝMU A PRO KLIENTSKOU PRÁCI 

CO SI ODNESETE?

natrénovanou dovednost využít myšlenkové mapy při ...

 • brainstormingu individuálním i skupinovém

 • přípravě na schůzku + zápisu během schůzek 

 • práci s klienty během koučování / konzultace / mentoringu / pohovoru ...

 • vytahování podstatných info z (nejen) odborných textů

 • zápiskách z porad, schůzek, konferencí

 • přípravě a vlastní prezentaci před publikem

 • předávání informací uvnitř i vně firmu

 • propojení s technikou sketchnotingu

.. toto vše si osvojíte za použití tužky, pastelek, papíru, ... ale osvojíte si i práci v online nástrojích

PRO KOHO TO JE?

 • vedoucí týmů a manažeři, kteří chtějí předávat důležité informace tak, aby nezapadly

 • koučové, lektoři, facilitátoři, mentoři

 • inovátoři

 • lidé v PR a sales

 • change manageři

INFOGRAFIKY V BUSINESS​U

CO SI ODNESETE?

 • pochopení principu tvorby infografik

 • dovednost vyjadřovat se efektivně vizuální zkratkou 

 • dovednost vystavět kolem předávané informace příběh a zvolit adekvátní vizuální podobu

 • dovednost vytvářet vlastní infografiky se základními online nástroji, které jsou dostupné zdarma

 • schopnost předat svoji představu ve skice grafikovi tak, aby jste šeřili čas oboum stranám 

 

PRO KOHO TO JE?

 • vedoucí týmů a manažeři, kteří chtějí předávat důležité informace tak, aby nezapadly

 • inovátoři

 • lidé v PR a sales

 • lektoři

 • change manageři

PRÁCE S VIZEMI & AKČNÍMI PLÁNY (POMOCÍ VISION BOARDŮ)

CO SI ODNESETE?

 • jak efektivně definovat vize pro rozvoj týmů i individuální práci

 • vyvážení práce s pravou a levou mozkovou hemisférou při práce s vizí

 • pochopení principu práce s vision boardy

 • facilitace individuální / týmové diskuse na základě vision boardů

 • definování akčních plánů na základě vision boardů

 

PRO KOHO TO JE?

 • vedoucí týmů a manažeři, kteří chtějí opírat své cíle svého týmu o kvalitně definované vize

 • inovátoři

 • change manageři

 • každý zaměstnanec, který se chce opírat své cíle o kvalitně definované vize

 

LINKEDIN JAKO NÁSTROJ PRO NETWORKING A OBCHOD PRO ZAMĚSTNANCE

CO SI ODNESETE?

 • aktualizovaný autentický LinkedIn profil podle aktuálních trendů při prezentaci osobní značky

 • znalosti, jak LinkedIn profil využít pro kvalitní networking v businessu

 • tipy, jak LinkedIn profily zaměstnanců přirozeně využívat také k propagaci zaměstnavatele

 • tipy, jak využívat na maximum interaktivní prvky a jak tím rozvíjet networking

 • individuální pojetí vašeho osobního LinkedIn
  (cílem není vytvořit unifikované profily, ale zachytit osobnost každého jednotlivce)

 • informace, jak LinkedIn funguje a jak je optimální ho propojovat s dalšími e-nástroji 

 • porovnávní a ukázky kvalitativního vs. kvantitativního přístupu v content marketingu

 • téma corporate ambassadors (vyladění PR značek jednotlivců zaměstnanců vs. brandu firmy)

 

PRO KOHO TO JE?

 • management reprezentující firmu dovnitř i ven

 • zaměstnanci sales a PR oddělení reprezentující organizaci navenek

 • talenti v rámci talent programů

 • inovátoři organizace

OSOBNÍ ZNAČKA A JEJÍ PREZENTACE PRO ZAMĚSTNANCE​ S DIJÁŘEM

CO SI ODNESETE?

 • jasně definovanou vlastní osobní značku díky www.diJAr.cz

 • informace přetavené do vlastní praxe, z čeho se váš osobní brand skládá

 • konkrétní tipy, jak v jednotlivých oblastech svoji značku posilovat a dále rozvíjet

 • přehled nástrojů pro rozvoj značky při osobním networkingu a zároveň v online světě

 • tipy, jak zapracovat osobní značku do vašeho LinkedIn profilu a zefektivnit profesní networking

 • osvojení si dovednosti corporate ambasadors (jak skrze osobní brand posilovat brand firemní)

 • trénink video prezentací aktualizované osobní značky vč. konzultace vizuální stránky prezentace 
  (gestika, mimika, oblékání, doplňky, ...)
   

 

PRO KOHO TO JE?

 • management a klíčoví lidé v organizaci

 • talenti v rámci talent programů

 • inovátoři organizace

 

Workshop v podobě komplexního rozvojového programu realizuji zároveň v síti www.rba.cz spolu s partnery s GrowJobPreseNation a Cocuma

ZEN ​CAREER MANAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ S DIJÁŘEM

CO SI ODNESETE?

 • dovednost, jak v současné době rozvíjet smysluplně a vyváženě svoji kariéru uvnitř i vně firmy

 • informace, co, jak a proč se mění na současném trhu práce a co dnes ovlivňuje náš profesní růst

 • komplexní pohled na vaši osobnost - kde nyní profesně jsem, odkud kam kráčím

 • tipy, jak se (nejen) profesně kotvit v současném proměnlivém světě (ad koncept: tekutá modernita)

 • tipy, jak balancovat dnešní pluralitu realit (př. identita virtuální vs. reálná) 

 • definování osobní značky a akční plán jejího dalšího rozvoje jako prevence syndromu vyhoření

 • vlastní www.diJAr.cz, který bude základním pracovním nástrojem pro výše uvedené

+ speciálně pro HR: nástroje a tipy, jak oslovit a rozvíjet talentované millennials

 

PRO KOHO TO JE?

 • management 

 • talenti v rámci talent programů

 • inovátoři organizace

 • HR (train the trainer program)

 

Workshop v podobě komplexního rozvojového programu realizuji zároveň ve spolupráci s Bc. Šárkou Francírkovou (www.vnitrnistabilita.cz), která se specializuje na techniky kinestetického a smyslového vnímání podporující kvalitnější ukotvení se v každodenní pluralitě našich identit (realit). 

ROZVOJ A UDRŽENÍ MILLENNIALS VE FIRMĚ

A/ varianta pro millennials

 

CO SI ODNESETE?

 • práci s vlastním potenciálem - schopnost popsat a pracovat s vlastními talenty

 • pocit převzetí odpovědnosti za vlastní rozvoj a hledání smyslu v pracovním životě

 • schopnost práce s profesní revizí + vizí + osobní autentickou značkou

 • to vše za pomocí nástroje www.diJAr.cz

 

PRO KOHO TO JE?

 • mladí zaměstnanci, čerství absolventi do cca 2 let u vás v prvním zaměstnání 

 • stážisté ve vaší firmě s potenciálem získání zaměstnání

B/ varianta "train the trainer" pro HR

 

CO SI ODNESETE?

 • kontext přístupu nové generace k práci (jejich východiska a očekávání)

 • schopnost je vést k hledání a rozvoji vlastního potenciálu, autenticity a zodpovědné smysluplné práce

 • to vše za pomocí nástroje www.diJAr.cz

 

PRO KOHO TO JE?

 • HR vč. interních trenérů, koučů

JAK MĚNIT FIRMU ZEVNITŘ - CHANGE MANAGEMENT "TRAIN THE TRAINER" 

CO SI ODNESETE?

​tréninkem osvojenou metodiku jak

 • nastavit kvalitně změnový projekt (cíle, zapojení aktérů, harmonogram, interní komunikace) 

 • jak ho efektivně a rychle implementovat do stávajících procesů firmy

 • jak propojit klíčové osoby ve firmě tak, aby táhly v projektu za jeden provaz

 • jak ve změnových projektech propojit mangement + procesy + technická řešení 

 • jak vtáhnout do projektu klíčové zaměstnance tak, aby si projekt vzali za svůj

 

PRO KOHO TO JE?

 • korporátní management 

 • majitelé, manažeři středních a menších firem

Workshopem vás provází Alexandra García Gjurić, change management expert (www.g2change.com), která má praxi v zavádění velkých změnových tech i business projektů (př. ING, Google v České spořitelně ad.). S ní společně propojujeme rovinu individuální změny (postoje, využití individuálního potenciálu) a změny v celé firmě.

KARIÉROVÝ KURZ PRO HLADKÉ NÁVRATY VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ PO DELŠÍ PROFESNÍ PAUZE 

= smyslupný CSR benefit pro vaše zaměstnance.

CO SI ODNESETE?

​tréninkem a sdílení ve skupině si osvojíte metody jak na

 • životně-profesní inventury, práci s aktualizací osobní značky, uvědomění si vlastní hodnoty ve firmě, update aktuálních profesních znalostí, dovedností, zdravou sebeprezentace profesního know-how uvnitř firmy, win-win princip corporate ambassadors

 

PRO KOHO TO JE?

 • pro všechny vaše klíčové zaměstnance, kteří se právě chystají vrátit ... po mateřské, rodičovské ... po dlouhodobé péči o nemocné děti, partnery, starší rodiče ... po sabbaticalu, práci v zahraničí ... po delších pauzách po úrazech, nemocech

Workshop realizujeme ve spolupráci s Baby Office zajišťující případné hlídání dětí.

 

PRÁCE NA DÁLKU V TÝMU ANEB DIGITÁLNÍ NOMÁDSTVÍ JAKO FIREMNÍ BENEFIT

CO SI ODNESETE?

 • praxi, co ne/funguje při práci na dálku ze strany členů týmu

 • praxi, co ne/funguje při práci na dálku ze strany člověka, který tým řídí

 • nástroje, tipy, co pomáhá při koncentraci při samostatné práci na dálku

 • nástroje pro sdílení informací na dálku

 • efektivní trekovací nástroje - např. www.iknowmytime.com 

 • kontext měnícího se trhu práce - moderní přístup k motivaci zaměstnanců, trendy v benefitech

 

PRO KOHO TO JE?

 • management, vedení firmy

 • HR

 

VYROVNANÝ TIME MANAGEMENT

CO SI ODNESETE?

 • tipy, jak práci s moderními online /cloud nástroji skloubit s technikami time-managementu podle Davida Rocka (time-management podle neurověd), GTD (getting things done) a ZTD (zen to done)

 • vlastní vypracované příklady dle jednotlivých technik pro vyvážené řízení času i úkolů

 • tipy na online-offline balance podle aktuálních poznatků neurovědy

 • přístup zdarma do aplikace I Know My Time a okamžité reporty (časové snímky) vašeho Google kalendáře

 

PRO KOHO TO JE?

 • pro každého, kdo chce být spokojen s tím, jak tráví svůj pracovní i volný čas

 • pro každého, kdo si chce osvojit efektivní práci s časem a úkoly online i offline 

LEAN CANVAS V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ

CO SI ODNESETE?

 • informace, co lean canvas je a jak s ním krok po kroku pracovat

 • zkušenost zpracovat s vlastní lean canvas pro váš projekt

 • dovednost vytěžit z lean canvas maximum ve chvíli tvorby nových projektů

 • dovednost pracovat s lean canvas v případě revizí projektů běžících

 • zkušenost zpracování lean canvas individuálně vs. v týmu

 

PRO KOHO TO JE?

 • management

 • vedoucí týmů

 • projektoví manažeři

 • profesionálové v oblasti change management

G SUITE (ex GOOGLE APPS) A DALŠÍ CLOUD NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A ČASU 

CO SI ODNESETE?

 • znalost a pochopení fungování práce v cloudu vč. výhod i úskalí, která to přináší

 • pochopení principů a výhod fungování G Suite (ex Google Apps) vč. tipů, jak efektivně propojit Gmail, kalendář, kontakty, úkoly Keep, online Disk/Drive, G+ komunity pro firemní využití, Hangouts (či Hangouts on Air pro online workshopy), případně využití interních Google Sites

 • tipy, jak práci s těmito nástroji skloubit s klasickými i moderními technikami time-managementu podle Davida Rocka, GTD a ZTD

 • tipy, jak tyto a další online nástroje využít pro jednoduché, ale efektivní projektové řízení

 • tipy na online-offline balance podle aktuálních poznatků neurovědy

 

PRO KOHO TO JE?

 • pro každého, kdo chce s jistotou a bezpečně ovládat základní sadu Google nástrojů

 • pro každého, kdo si chce osvojit efektivní a zároveň vyváženou práci online vs. offlne

 

Rozsáhlejší školicí programy vč. technické implementace a následné technické podpory G Suite realizuji ve spolupráci s www.netmail.eu - certifikovaného partnera Google.

 

JAK NA​STAVIT EFEKTIVNÍ PRODEJ & MARKETING V OBLASTI KARIÉRKA A HR (kurz II.)

CO SI ODNESETE?

 • efektivní kalkulace ceny vzhledem k rozsahu a specifiku vaší služby

 • práce s nástroji pro efektivní time management ve vazbě na efektivní prodej
  (zdarma přístup a práce s www.IKnowMyTime.com)

 • osobní brand online: content marketing vč. práce na blogu

 • vlastní kritéria kvality interních procesů (vč. tipů ke GDPR a nástrojů pro řízení)

 • osobní brand offline: jak zefektivnit networking a překlopit ho do prodeje

PRO KOHO TO JE?

 • kariéroví poradci

 • kariéroví kouči

 • kouči

 • všichni profíci na volné noze v oblasti rozvoje lidí

 • studenti andragogiky, kariérového poradenství

Kurz volně navazuje na "Jak začít na volné noze v oblasti kariérka a HR". Pro začátečníky v této oblasti je doporučeno nejprve absolvovat I. a následně II. U profíků s delší praxí na volné noze není I. nutná.

JAK ZAČÍT NA VOLNÉ NOZE V OBLASTI KARIÉRKA A HR (kurz I.)

CO SI ODNESETE?

 • kvalitní zacílení své služby vč. definice marketingových person

 • srozumitelné definování služeb směrem k vaší cílovce (ať v businessu či v neziku)

 • vlastní kritéria kvality směrem ke klientovi

 • vlastní osobní značka vs. značka vašich služeb

 • osobní brand online: nastavení jednoduchého online marketingu vč. základní struktury webu

PRO KOHO TO JE?

 • kariéroví poradci

 • kariéroví kouči

 • kouči

 • všichni profíci na volné noze v oblasti rozvoje lidí

 • studenti andragogiky, kariérového poradenství

TRÉNINK PRO INTERNÍ FIREMNÍ KARIÉROVÉ KOUČE

CO SI ODNESETE?

 • specifika kariérového koučinku oproti klasickému koučování

 • porozumění hlavním trendům v oblasti career managementu uvnitř firem

 • pochopení a know-how rozdílu mezi kariérovým poradenstvím vs. koučinkem

 • kvalitní moderní informační zdroje pro kariérové poradenství (hard skills část) 

 • know-how, jak kvalitně nastavit a realizovat systém outplacementu

PRO KOHO TO JE?

 • interní kouči

 • HR s potenciálem (kariérového) kouče

 • talenti s potenciálem (kariérového) kouče

 • White SoundCloud Icon
 • White YouTube Icon
 • Facebook Clean
 • Instagram EN tips
 • Instagram CZ tipy
 • Twitter Clean
 • White Tumblr Icon
 • TikTok EN
 • TikTok CZ

Odebírejte tipy, které vám pomohou posílit vaši osobní značku na trhu práce! Newsletter max 4x/rok.

(just in Czech language)

vaše osobní údaje zůstávají  pouze u nás, bezpečně zpracovány podle GDPR

 na základě registrace vyjadřujete SOUHLAS se zasíláním newsletteru - odhlásit se můžete kdykoliv přímo z emailu newsletteru

zasláním zprávy vč. kontaktních údajů jsou tyto vaše informace u nás v Career Designer automaticky uloženy pro možnost další komunikace kariérových témat s vámi, a to dle platné legislativy v ČR a EU a dle našich Pomínek ochrany soukromí; o vyjmutí z našeho adresáře nám můžete kdykoliv napsat na info@petradrahonovska.cz | by sending a message incl. contact information, this information is automatically stored at Career Designer for the possibility of further communication of career topics with you, in accordance with applicable legislation in the Czech Republic and the EU and our Privacy Policy you can write to us at any time at info@petradrahonovska.cz