tipy, data, info pro profesní tranzice

a větší změny v kariéře

Téma PROFESNÍ TRANZICE vnímáme jako jeden

z důležitých fenoménů dnešního proměnlivého trhu práce.

Toto téma denně řešíme s našimi klienty

kariérového poradenství /kariérového koučování.

Ať na straně jednotlivců měnících svůj obor,

či na straně zaměstnavatelů, kteří nabírají nové zaměstnance

či řeší interní profesní tranzice uvnitř  firmy.

Za tým Career Designer vám zde přinášíme k tomuto tématu informace, ať formou dat z průzkumů či inspiračních rozhovorů

s jednotlivci, kteří větší profesní změnou v životě

minimálně jednou prošli. 

PhDr. Petra Drahoňovská

 • Petra Drahoňovská LinkedIn

Profesní tranzice jsou z našeho pohledu profesní změna ...

 • ve které se jedná o částečnou až úplnou změnou oboru, kde k původnímu odbornému backgroundu doplňujme 50% a více nových dovedností a znalostí

 • která může nastat jako důsledek motivace vnitřní (chuť udělat změnu, růst, ...), ale také motivace vnější (nutnost opustit zanikající obor, nemožnost realizovat obor v daném regionu, změny v soukromém životě, ...)

 • která může jít všemi směry: horizontálně / laterálně, ale i vertiálně

 • faktory, které ve změně hrají roli, a mohou se vzájemně kombinovat, jsou: původní formální vzdělání, profese resp. pracovní zařazení, zaměstnavatel (velikost, obor, sektor), lokalita resp. geografická specifika odlišných trhů práce, typ ekonomické aktivity, formy působení na trhu práce (zaměstnání, podnikání, ...)    

CHCI V MÉM ŽIVOTĚ UDĚLAT

VĚTŠÍ PROFESNÍ ZMĚNU

tipy, metody, pracovní listy pro jednotlivce, kteří profesní změnu plánují či realizují

CHCI V NAŠÍ FIRMĚ PODPOROVAT INTERNÍ TRANZICE 

nabídka firemních 

workshopů, poradenství a interního koučinku na téma interních profesních tranzicí

CHCI INSPIRACI OD TĚCH, KTEŘÍ VĚTŠÍ PROFESNÍ  ZMĚNU UŽ UDĚLALI

rozhovory zpracované formou infografik, podcastů a viderozhovorů s lidmi, kteří profesní tranzicí prošli

CHCI K TÉMATU PROFESNÍCH TRANZICÍ VÍCE DAT

české i mezinárodní studie, průzkumy, data a odborné práce, které se profesních tranzicí dotýkají

 • White SoundCloud Icon
 • White YouTube Icon
 • Facebook Clean
 • Instagram EN tips
 • Instagram CZ tipy
 • Twitter Clean
 • White Tumblr Icon
 • TikTok EN
 • TikTok CZ

Odebírejte tipy, které vám pomohou posílit vaši osobní značku na trhu práce! Newsletter max 4x/rok.

(just in Czech language)

vaše osobní údaje zůstávají  pouze u nás, bezpečně zpracovány podle GDPR

 na základě registrace vyjadřujete SOUHLAS se zasíláním newsletteru - odhlásit se můžete kdykoliv přímo z emailu newsletteru

zasláním zprávy vč. kontaktních údajů jsou tyto vaše informace u nás v Career Designer automaticky uloženy pro možnost další komunikace kariérových témat s vámi, a to dle platné legislativy v ČR a EU a dle našich Pomínek ochrany soukromí; o vyjmutí z našeho adresáře nám můžete kdykoliv napsat na info@petradrahonovska.cz | by sending a message incl. contact information, this information is automatically stored at Career Designer for the possibility of further communication of career topics with you, in accordance with applicable legislation in the Czech Republic and the EU and our Privacy Policy you can write to us at any time at info@petradrahonovska.cz