top of page

tipy, data, info pro profesní tranzice

a větší změny v kariéře

profesní tranzity a kariérní změny

Téma PROFESNÍ TRANZICE vnímáme jako jeden

z důležitých fenoménů dnešního proměnlivého trhu práce.

Toto téma denně řešíme s našimi klienty

kariérového poradenství /kariérového koučování.

Ať na straně jednotlivců měnících svůj obor,

či na straně zaměstnavatelů, kteří nabírají nové zaměstnance

či řeší interní profesní tranzice uvnitř  firmy.

Za tým Career Designer vám zde přinášíme k tomuto tématu informace, ať formou dat z průzkumů či inspiračních rozhovorů

s jednotlivci, kteří větší profesní změnou v životě

minimálně jednou prošli. 

PhDr. Petra Drahoňovská

  • Petra Drahoňovská LinkedIn

Profesní tranzice jsou z našeho pohledu profesní změna ...

  • ve které se jedná o částečnou až úplnou změnou oboru, kde k původnímu odbornému backgroundu doplňujme 50% a více nových dovedností a znalostí

  • která může nastat jako důsledek motivace vnitřní (chuť udělat změnu, růst, ...), ale také motivace vnější (nutnost opustit zanikající obor, nemožnost realizovat obor v daném regionu, změny v soukromém životě, ...)

  • která může jít všemi směry: horizontálně / laterálně, ale i vertiálně

  • faktory, které ve změně hrají roli, a mohou se vzájemně kombinovat, jsou: původní formální vzdělání, profese resp. pracovní zařazení, zaměstnavatel (velikost, obor, sektor), lokalita resp. geografická specifika odlišných trhů práce, typ ekonomické aktivity, formy působení na trhu práce (zaměstnání, podnikání, ...)    

CHCI V MÉM ŽIVOTĚ UDĚLAT

VĚTŠÍ PROFESNÍ ZMĚNU

tipy, metody, pracovní listy pro jednotlivce, kteří profesní změnu plánují či realizují

CHCI V NAŠÍ FIRMĚ PODPOROVAT INTERNÍ TRANZICE 

nabídka firemních 

workshopů, poradenství a interního koučinku na téma interních profesních tranzicí

CHCI INSPIRACI OD TĚCH, KTEŘÍ VĚTŠÍ PROFESNÍ  ZMĚNU UŽ UDĚLALI

rozhovory zpracované formou infografik, podcastů a viderozhovorů s lidmi, kteří profesní tranzicí prošli

CHCI K TÉMATU PROFESNÍCH TRANZICÍ VÍCE DAT

české i mezinárodní studie, průzkumy, data a odborné práce, které se profesních tranzicí dotýkají

bottom of page