top of page

Conversaciones sobre diversas carreras en América Latina
Rozhovory o rozmanitých kariérách v Latinské Americe
Conversations about diverse careers in Latin America

Recojo estas conversaciones sobre trabajo y diversas trayectorias profesionales entre amigos y conocidos de América Latina. Mi motivación es, sin duda, conocer mejor a los lugareños, echar un vistazo a su vida laboral cotidiana, incluso a través de la lente de mi trabajo como orientadora profesional. Espero que con el tiempo pueda ampliar esta fuente de información para ustedes. Petra Drahoňovská, CareerDesigner

Tyto rozhovory o práci a rozmanitých kariérních cestách sbírám mezi přáteli a známými v Latinské Americe. Mojí vlastní motivací je určitě poznat lépe místní, nahlédnout do jejich běžných pracovních životů, a to i optikou mojí práce jako kariérového poradce. Věřím, že postupně bude v mých silách pro vás tento informační zdroj dále rozšiřovat. Petra Drahoňovská, CareerDesigner

I collect these conversations about work and diverse career paths among friends and acquaintances in Latin America. My own motivation is definitely to get to know the locals better, to get a glimpse into their everyday working lives, even through the lens of my work as a career counselor. I hope that over time I will be able to expand this information resource for you. Petra Drahoňovská, CareerDesigner

bottom of page